Hopp til innhold

Fagstoff

Vurdere risiko

Å vurdere risiko er noe vi mennesker gjør automatisk. Det holder oss trygge og hindrer oss i å ta for store sjanser. Når vi arbeider med prosjekter, med produksjon eller i bedrifter, er risikoanalyse nødvendig for å sikre liv, helse, miljø. verdier og omdømme.
En fjellklatrer hviler på ei lita hylle. Han har klatreutstyr og tau som sikrer ham. Foto.

Å vurdere risiko er en evne vi lærer oss i oppveksten, og den er avgjørende for å overleve. Når vi står overfor en ny situasjon, vurderer vi hvor farlig den er, og hva vi oppnår ved å ta risikoen den medfører. Ofte skader folk seg fordi de enten ikke vurderer risikoen, eller fordi de feilvurderer risikoen. Noen ganger vurderer vi også situasjoner som farligere enn de faktisk er, og unngår dem selv om de er ufarlige og kanskje kunne gitt oss fordeler.

Tenk deg at du går forbi et ubebodd gammelt hus sent en kveld. Du stopper opp og ser at det kommer røyk ut av et vindu i andre etasje. Hva gjør du? Ville du brutt deg inn i huset for å se etter folk? Ville du forsøkt å slukke brannen, eller ville du holdt deg utenfor og ringt brannvesenet?

Ville valget ditt vært annerledes hvis du hadde visst at huset var bebodd? Hva om du kunne se flammer? Hva om det var nabohuset ditt?

Begreper vi bruker

Hendelse

En hendelse er en avgrenset og spesifikk situasjon som kan inntreffe eller har inntruffet. For eksempel kan vi si at et strømbrudd under en konsert er en hendelse.

Risiko

Risiko er en totalvurdering av sannsynligheten for at en hendelse vil inntreffe, og av konsekvensene den vil ha for liv, helse, miljø, verdier eller omdømme. For eksempel er sannsynligheten for at et fly skal krasje, veldig liten. Men hvis det skjer, er konsekvensene veldig store. Ved å se sannsynlighet og konsekvens i sammenheng, får vi den totale risikoen vi tar ved å fly.

Sannsynlighet

Flygende romskip som ser ut som en tallerken. Foto.

Hvor sannsynlig er det at en hendelse inntreffer?

Det er mulig at romvesener kommer i romskip i morgen og tar over verden med makt. Vi kan ikke utelukke det som en mulig hendelse. Men sannsynligheten for at det skal skje, er meget liten.

Vi kan si at sannsynligheten er liten ut fra tidligere erfaring. Vi har aldri opplevd noe lignende før. Vi har heller ingen klare beviser for at det i det hele tatt finnes utenomjordisk liv.

På den andre siden kan vi si at sannsynligheten for at lyn starter en skogbrann, er moderat. Vi har nemlig eksempler som forteller oss hvor sannsynlig en slik hendelse er.

Konsekvens

Hva skjer som en følge av at en hendelse inntreffer, og hvor skadelig er det for liv, helse, miljø, verdier eller omdømme?

Vi lærer av tidligere hendelser og bruker denne kunnskapen til å vurdere konsekvensen av mulige framtidige hendelser. De fleste har prøvd å brenne seg på noe varmt. Det er smertefullt og kan lett gi varige hudskader, noe som lærer oss å være forsiktige med varme gjenstander. Konsekvensen ved å være uforsiktig er for stor.

Verktøy for vurdering av risiko

Som tidligere nevnt vurderer vi mennesker automatisk risiko når vi står overfor nye situasjoner og hendelser. Men når vi arbeider med prosjekter, med produksjon eller i bedrifter, trenger vi ofte litt hjelp for å gjøre et godt og helhetlig sikkerhetsarbeid. En viktig del av dette er en strukturert risikoanalyse. Denne tar utgangspunkt i de samme prosessene som risikovurderingen vi automatisk gjør som privatpersoner. Men den konkretiserer prosessene skriftlig og hjelper oss med å prioritere det proaktive arbeidet, altså det arbeidet vi gjør for å sikre oss mot mulige framtidige hendelser.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 10.03.2022

Læringsressurser

Datasikkerhet