Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan regulere følelser?

Vi har mange ulike følelser som påvirker oss på forskjellige vis. Det kan ofte være vanskelig å håndtere følelsene våre. Se en film om følelseregulering, og diskuter hvordan vi kan håndtere følelsene våre på en god måte.

Oppgave 1. Følelser

Diskuter før dere ser filmen:

 1. Hvorfor har vi følelser?

 2. Hva er bra, og hva kan være vanskelig med følelser?

Oppgave 2. Følelseregulering

Se filmen over og svar på spørsmålene:

 1. Hvorfor er følelsene våre viktige for oss?

 2. Hva er følelsesregulering?

 3. Tenk gjennom dagen din så langt. Hvilke følelser har du hatt i dag, og hva gjorde du for å regulere dem?

 4. Hva kan være postive måter å håndtere følelsene på? Gi minst tre konkrete eksempler.

 5. Hva kan være negative måter å håndtere følelsene på? Gi minst tre eksempler.

 6. Hvorfor kan noen måter å takle følelser på være skadelige?

 7. Hva kan vi gjøre for å endre negative måter å regulere følelser på?

Oppgave 3. God og dårlig følelseregulering

Jobb sammen i grupper:

 1. Diskuter hvorfor det er viktig å finne positive måter å håndtere følelser på.

 2. Velg tre ulike følelser dere synes det kan være utfordrende å regulere (forslag: frykt, sinne, skam, tristhet, fortvilelse, misunnelse, sjalusi, skyldfølelse, ømhet, forakt, lettelse, nysgjerrighet, usikkerhet, ensomhet, forelskelse, overraskelse).

 3. Finn ett eller flere eksempler på positive måter å håndtere hver av de tre følelsene dere valgte i oppgave B, på.

 4. Finn ett eller flere eksempler på negative måter å håndtere hver av de tre følelsene på dere valgte i oppgave B, på.

 5. Ta for dere eksemplene på negative måter å håndtere følelser på som dere kom fram til i oppgave D, og jobb videre med dem. Tenk dere at en venn har gjort det til en vane å håndtere følelsene på denne måten. Hvordan kan dere hjelpe vennen til å endre vanen sin på en realistisk måte?

Denne oppgaven er laget i samarbeid med VIP Psykisk helse i skolen.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 19.11.2023

Læringsressurser

Psykisk helse