Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvem kan du snakke med utenfor skolen?

Hvem kan du snakke med hvis du møter på personlige utfordringer mens du går på videregående? Det finnes mange tilbud til deg som trenger informasjon eller noen å prate med.

LK20
Foto av kvinne som sitter med bena i kors med PC mens hun snakker i en mobiltelefon.

Hvis du møter på en utfordring mens du går på videregående, er det viktig å ha noen å snakke med og finne riktig informasjon. Mange får hjelp av familie og venner, men ofte kan en også ha behov for noen andre å snakke med.

Her har vi laget en oversikt over noen at de nettstedene du kan oppsøke for å finne informasjon og noen å snakke med. Husk at hvis det du står overfor er et akutt og livstruende problem, må du alltid ringe 113.

Det er ikke alltid du finner noen å snakke med eller den informasjonen du trenger på første forsøk. Da er det viktig å ikke gi opp, men forsøke igjen.

Hvem kan du snakke med, og hvor kan du finne informasjon?

Hjelpetelefoner og noen å snakke med
 • Alarmtelefonen for barn og unge Her kan du ringe eller chatte hvis du opplever en vanskelig situasjon og er bekymret for deg selv eller andre.
 • Mental helses hjelpetelefon Døgnåpen og anonym telefontjeneste hvis du trenger noen å snakke med.
 • Kors på halsen Her kan du ringe eller skrive med en voksen som er frivillig i Røde kors.
 • Kirkens SOS Døgnåpen telefon, chatte- og meldingstjeneste hvis du trenger noen å snakke med.
Generell informasjon for ungdom
 • Ung.no Dette er en statens informasjonskanal for ungdom. Her finner du kvalitetssikret info om mange ulike tema som helse, økonomi, utdanning, fritid, samfunn og rettigheter.
Fysisk og psykisk helse
Graviditet, sex og seksualitet
 • Amathea Råd til ufrivillige gravide.
 • Sex og samfunns chat Her kan du stille spørsmål om sex, seksualitet og seksuell helse.
 • Sex og samfunn. Dette er senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Her kan du finne informasjon om sex, seksualitet og seksuell helse.
 • Helsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud for ungdom mellom 13–21 år. Her kan du stille spørsmål til en helsesøster eller lege med taushetsplikt. De kan gi deg råd om fysisk og psykisk helse. På helsestasjonen for ungdom kan du for eksempel få råd om stress, seksualitet, mobbing, mistanke om graviditet, prevensjon, testing av kjønnsykdommer, spising, mistrivsel, tristhet osv.
 • Fastlegen kan svare på alle spørsmål som har med din helse å gjøre og henvise deg videre hvis det er behov for det.

 • Helsestasjonen for kjønn og seksualitet. Dette er et lavterskeltilbud for alle mellom 0–30 år som vil snakke om temaer knyttet til LHBT+.

Kjønn og identitet
Rus og avhengighet
 • Hjelpelinjen Her kan ringe eller chatte om problemer med avhengighet av pengespill og dataspill.
 • Giftinformasjonen Gir råd og hjelp ved akutt forgiftning.
 • Rustelefonen Her kan ringe, chatte eller sende melding hvis du har spørsmål om rus og rusmidler.
 • Dopingkontakten Her kan du ringe, chatte eller sende melding hvis du har spørsmål om kropp, trening og doping.
 • Snus og røykeslutt Informasjon hvis du ønsker å slutte å røyke eller snuse.
Vold, tvang, mobbing og overgrep
Foreldre, kjæreste eller venner med utfordringer
Skole og utdanning
 • Utdanning.no Informasjon om utdanning og yrkesvalg.
 • Vilbli.no Dette er en informasjonstjeneste om videregående opplæring. Her finner du info om ulike skoler og utdanningsretninger.
 • Oppfølgingstjenesten (OT) Oppfølgingstjenesten veileder og hjelper ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid.
 • Elev- lærling- og mobbeombudene Ombudene hjelper elever i vanskelige situasjoner. Du kan spørre dem om dine rettigheter og plikter, og de arbeider blant annet med å forhindre mobbing, trakassering, diskriminering og vold.
 • Rettighetshjelpen Her kan du ta kontakt med Elevorganisasjonen hvis du har spørsmål om dine rettigheter som elev og lærling.
 • Utdanningsavdelingene i fylkene. De kan svare på spørsmål om eksamen, dokumentasjon, kvalitet, videregående opplæring for voksne og klage på karakterene.
 • Lånekassen.no
 • Forsvaret.no
Arbeid, økonomi og rettigheter

Kilder

Skoleprogrammet VIP. (2017) Sånn er livet. Elevhefte til gjennomføring av VIP.

Ung.no (2020, 21 april) Oversikt over gode hjelpetjenester. Hentet fra https://www.ung.no/oss/#hjelp

Sist oppdatert 15.04.2020
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Psykisk helse