Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Denne dagen blir brukt til å spre kunnskap og åpenhet om psykisk helse i over 150 land. I Norge blir Verdensdagen markert med flere tusen små og store arrangementer.

Psykisk helse

Vi har alle en psykisk helse, men ofte kan den være vanskelig å snakke om. Verdensdagen for psykisk helse startet i 1992 for å spre kunnskap og skape åpenhet om psykisk helse. Målet er at det skal bli like lett å snakke om den psykiske som den fysiske helsen.

Fakta om Verdensdagen for psykisk helse
 • Verdensdagen ble startet i 1992 av World Federation for Mental Health.
 • Verdensdagen blir markert i over 150 land i verden.
 • I Norge har Mental Helse koordinert arbeidet med Verdensdagen siden 2002 på oppdrag fra Helsedirektoratet.
 • Fra 2015 til 2019 har antall markeringer i Norge økt fra 650 til 2200.

I denne artikkelen har vi først laget noen generelle oppgaver dere kan jobbe med for å lære mer om psykisk helse. Deretter har vi ulike forslag til hvordan dere kan jobbe med temaet psykisk helse i noen ulike fag.

Oppgave 1. Hva er psykisk helse?

 1. Hva forbinder dere med psykisk helse? Gi noen konkrete eksempler.
 2. Er det vanskeligere å snakke om psykisk helse enn fysisk helse? Begrunn svaret deres.
 3. Hvorfor er det viktig å kunne snakke om psykisk helse?

Oppgave 2. Fysisk og psykisk helse

Les og/eller se videoene i artikkelen Hva er psykisk helse?

 1. Hvordan kan den psykiske og fysiske helsen påvirke hverandre?
 2. Diskuter hva som påvirker den psykiske helsen aller mest.
Logoen til Verdensdagen for psykisk helse. Illustrasjon.

Oppgave 3. Verdensdagen for psykisk helse

 1. Undersøk hva som er temaet for årets markering på nettstedet Verdensdagen.no
 2. Diskuter hvorfor temaet de har valgt i år, er viktig for psykisk helse. På hvilken måte er dette temaet aktuelt for dere? Finn noen konkrete eksempler eller historier som viser hvordan det kan være aktuelt.
 3. Undersøk hvordan Verdensdagen for psykisk helse blir markert i nærheten av der dere bor.
 4. Diskuter hva dere i klassen kan gjøre for å markere Verdensdagen for psykisk helse.
 5. Undersøk hvilke ulike tilbud det finnes innen psykisk helse i deres kommune.

Aktivitet

Lag en markering for Verdensdagen for psykisk helse på deres skole eller i nærmiljøet. Gå inn på Verdensdagens ressurssider for å få idéer, tips og inspirasjon til hva dere kan gjøre.

Case-oppgave

Finn eller dikt opp et par historier om ungdommer med ulike psykiske utfordringer. Bruk artiklene nedenfor og finn ut hvem de kan snakke med på og utenfor skolen?

Oppgave 4. Hvordan kan du ta vare på din psykiske helse?

Forberedelse: Les artikkelen Hvordan kan jeg ta vare på min psykiske helse?

Diskuter i grupper:

 1. Hva er de største utfordringene for ungdom i dag når det gjelder psykisk helse?
 2. Hva kan vi gjøre for å ta vare på vår psykiske helse? Bli enige om en huskeliste på minst fem punkt om hva dere kan gjøre.
 3. Søvn og hvile er viktig for den psykiske helsen.

  • Hvorfor kan det ofte være vanskelig å få nok søvn og hvile?
  • Hva kan dere gjøre med det?
 4. Hva kan skolen og samfunnet gjøre for at ungdom skal få bedre psykisk helse?

Psykisk helse som tema i ulike fag

Her er noen tips og forslag til artikler og oppgaver i ulike fag som kan knyttes til temaet psykisk helse i forbindelse med Verdensdagen.

Norsk
Samfunnskunnskap
Naturfag
Tverrfaglige tema

I det tverrfaglige emnet Ny på videregående finner du oppgaver om relasjonsbygging og inkludering. I det tverrfaglige emnet Press og stress finner du oppgaver og artikler om stress og psykisk helse.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 08.09.2020

Læringsressurser

Psykisk helse