Hopp til innhold

Fagstoff

Hvem kan du snakke med på videregående skole?

Hvem kan du snakke med hvis det oppstår et problem på videregående? På skolen finnes det flere som kan hjelpe deg med dine utfordringer og svare på de spørsmålene du måtte ha.
Rommen skole. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

På videregående går du gjennom en periode med store forandringer. Du blir voksen og skal velge yrke og utdanning og bygge ditt eget liv. Familien får ofte mindre å si, du blir en del av nye miljøer, og mange får kjæreste for første gang.

De endringene du går igjennom og de valgene du står overfor, skaper ulike utfordringer. Det er ikke uvanlig at ungdommer i denne alderen støter på problemer som det kan være vanskelig å løse på egen hånd.

Mange er flinke til å oppsøke hjelp når de møter utfordringer på videregående. Jo tidligere en spør om hjelp, jo lettere kan det være å løse problemet. Det er derfor alltid bedre å ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite.

Mange får hjelp av familie og venner, men ofte har en også behov for hjelp fra andre. Her er en oversikt over noen av dem du kan ta kontakt med på skolen hvis du møter på en utfordring.

Lærere og ledelse på skolen

Kontaktlærer

Kontaktlæreren er ofte den første du kan snakke med. Det kan gjelde alt fra faglige til sosiale og individuelle utfordringer som påvirker din skolegang. Kontaktlæreren kan hjelpe å tilrettelegge skolehverdagen, snakke med faglærerne dine og videreformidle kontakt til skolens ledelse og hjelpetjeneste.

Faglærer

Faglæreren kan svare på spørmål om de enkelte fagene. Han eller hun kan tilrettelegge undervisning og vurderinger og hjelpe deg med faglige utfordringer.

Skolens ledelse

Skolens ledelse har det overordnede ansvaret på skolen. Du kan ta kontakt med ledelsen hvis du har spørsmål om linjevalg eller klassebytte, hvis du opplever et problem med en lærer, andre elever eller klassen, eller hvis du har andre utfordringer som faglæreren og kontaktlæreren ikke kan hjelpe deg med.

Elevtjenesten på skolen

Elevtjenesten er tilbud til alle elever. Den skal bidra til at alle elever har det bra og trives på skolen. Du finner kontaktinformasjonen til elevtjenesten på skolens hjemmeside.

Helsesykepleier

Helsesykepleieren på skolen kan gi råd om fysisk og psykisk helse. De kan for eksempel svare på spørsmål om rus, spiseadferd, tristhet, prevensjon, graviditet, seksualitet og sykdom, problemer hjemme, angst og bekymringer for en venn.

Rådgiver

Rådgiver på skolen kan veilede om utdanning og yrkesvalg. De har også samtaler med elevene om faglige, personlige og sosiale utfordringer, og de kan formidle kontakt til andre hjelpeinstanser.

Miljøarbeider

Miljøarbeiderne arbeider for at alle skal trives på skolen. Du kan spørre dem om ulike aktiviteter på skolen og alt som påvirker din hverdag og skolegang.

Skolepsykolog

Skolepsykologen kan hjelpe deg med spørsmål om psykisk helse. Det er flere skoler som ikke har skolepsykolog, og da kan du ta kontakt med helsesykepleieren på skolen.

Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiveren arbeider for at alle elever skal kunne bestemme over sitt eget liv. Hvis du har en minoritetsrådgiver på skolen, kan du blant annet spørre om stengte grenser, ufrihet, press, store forventninger, tvang, vold og trusler, seksuell legning, bekymring angående utenlandsreiser og tvangsgifte.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten ved skolen kan blant annet svare på spørsmål om fagvansker, personlige eller psykiske problemer, konsentrasjonsvansker eller sosiale vansker.

Biblioteket

Bibliotekaren på skolen kan hjelpe deg å finne informasjon og veilede deg i informasjonsinnhenting. Du kan spørre om for eksempel lærebøker, filmer, romaner, dikt, tegneserier, blader eller aviser.

IKT

IKT-avdelingen på skolen kan hjelpe deg med dataspørsmål. Du kan blant annet spørre dem om passord, brukeridentitet, programvare, tilgang til nett og skrivere, datasikkerhet, lagring og sikkerhetskopiering.

Kontoret

Hvis du er usikker på hvem du skal spørre, kan du ta kontakt med kontoret. De kan svare på mange praktiske spørsmål rundt din skolehverdag og videreformidle kontakt til lærere, rådgivere, skolens ledelse, vaktmester og renhold.

Fire elever sitter sammen i en gruppe. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Elevrådet

Elevrådet er elevenes representanter på skolen. De arbeider for elevenes interesser og et godt skolemiljø og har jevnlige møter med skolens ledelse.

Elevrådsrepresentanen i klassen

Du kan snakke med elevrådsrepresentanten om klasse- og skolemiljø og læringsituasjonen på skolen. Elevrådsrepresentanten kan ta spørsmålene opp i klassen eller videreformidle dem til elevrådet, aktuelle lærere og skolens ledelse.

Elevrådet

Elevrådet kan ta opp viktige saker for elevene. Du kan for eksempel snakke med dem om inneklima, skolemiljø, sosiale aktiviteter på skolen og problemer med lærere, undervisning og vurderinger.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 08.12.2021

Læringsressurser

Psykisk helse