Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ny på videregående - tre elevfortellinger

Hva tenker du er de største utfordringene ved å starte på videregående, og hva kan du gjøre for takle dem best mulig?

Overgangen fra ungdomsskolen til videregående oppleves veldig forskjellig. For noen er ikke overgangen så stor, for andre er den dramatisk. For noen er videregående en ny og etterlengtet start, mens den for andre byr på store utfordringer.

Før du ser videoen:

Diskuter med sidemannen. Hva tror dere er de største utfordringene ved å starte på videregående?

Se første del av filmen og gjør oppgavene til del 1. Se deretter siste del av filmen og gjør oppgavene til del 2.

Oppgaver til del 1

Se første del av filmen og diskuter i grupper.

  1. Hva var de største utfordringene til Charles, Sigurd og Lene i filmen?
  2. Hvordan kan Charles, Sigurd og Lene takle utfordringene sine på best mulig måte? Kom gjerne med konkrete forslag.

Oppgaver til del 2

Se andre del av filmen og diskuter i grupper.

  1. På hvilke ulike måter forsøkte Charles, Sigurd og Lene å løse sine problemer?
  2. Hva tenker dere om måten de løste problemene på? Hva annet kunne de gjort for å løse utfordringene sine?
  3. Hva kan klassen gjøre for å inkludere Charles, Sigurd og Lene?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 20.12.2019

Læringsressurser

Skolestart