Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Relasjonene til dine medelever er viktig for hvordan du trives på skolen. Sammen med dine klassekamerater kan du skape et miljø som inkluderer alle.

I arbeidet med læringsstien får du

  • øve deg på å bli bedre kjent med klassekameratene din
  • diskutere hvordan du skaper gode sosiale relasjoner
  • kunnskap om roller og sosialisering og hva som påvirker selvtilliten din
  • skape et produkt som bidrar til samhold og inkludering
  • reflektere over hvordan klassen din kan inkludere alle elevene

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i alle fag, men noen artikler og oppgaver passer spesielt godt i samfunnskunnskap, norsk og mediefag.