Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Klasseregler

Bra klassemiljø? Det er du og de andre i klassen som bestemmer. I denne oppgaven skal dere arbeide fram en felles beskrivelse av hvordan dere vil ha det i klassen.
Seks ungdommer står i ring og ser ned i kamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et godt klassemiljø er avhengig av at alle bidrar, og at dere i fellesskap finner ut hvordan dere vil ha det.

Til oppgaven kan dere bruke samtavla.

Veiledning: NDLA: Innføring i samtavla

Oppgaver:

 1. Start en og en. Skriv en kort tekst om hvordan du vil ha det i klassen. Hva ønsker du at kjennetegnene på klassen skal være?

  Dette kan dere for eksempel gjøre ved å skrive inn anonyme forslag i samtavla.
 2. Les hva de andre har skrevet.
 3. Jobb sammen to og to: Formuler tre positive punkt eller regler som dere mener bør kjennetegne klassen.
 4. Jobb sammen fire og fire: Diskuter forslagene dere har kommet fram til. Plukk i fellesskap ut de tre beste forslagene.

  Dette kan dere for eksempel gjøre ved legge inn de tre forslagene i samtavla.
 5. Hver gruppe velger en talsmann som presenter forslagene til gruppa for de andre i klassen.
 6. Skriv forslagene opp på en liste, slå sammen like forslag, og utfør en avstemning. Forslagene med flest stemmer (ca. 4–6) blir hengt opp på en plakat i klasserommet.
 7. Gjennomfør en evaluering etter et par uker, gjerne som en anonym undersøkelse. I hvilken grad klarer dere å følge opp punktene på klasseplakaten?
CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 09.02.2022

Læringsressurser

Skolestart