Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • vite hva TONE er
  • kunne bruke TONE for å vurdere informasjon på Internett kildekritisk
  • forstå viktigheten av å ha en kritisk tilnærming til kildene