Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • forstå hva et åndsverk er, og kjenne til viktige prinsipper i åndsverkloven
  • vite hva opphavsrett innebærer, og hvordan opphavsrettigheter kan merkes ved publisering
  • forstå hvorfor personvern er viktig, og kjenne til viktige prinsipper i personvernloven
  • vite hvilke regler som gjelder for publisering av bilder, og kunne anvende disse reglene i egen produksjon