Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mo og Jamal i "Tante Ulrikkes vei"

Romanen Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar handler om Mo og Jamal. Guttene bor på Stovner på Oslos østkant. Boka forteller om oppveksten deres og kan med det kalles en oppvekstroman.

Romanen har en spesiell form. Utgangspunktet er at forskeren Lars Bakken søker deltakere til et forskningsprosjekt, der han skal kartlegge hverdagen til unge i Groruddalen.

Både Jamal og Mo deltar. Men mens Mo skriver lange, velformulerte e-poster, velger Jamal å snakke i diktafon. Dermed minner romanen om en dagbokroman. Den er satt sammen av Mos skriftlige e-poster og Jamals muntlige innleveringer.

Handlingen strekker seg fra 2001–2006. Vi følger Mo som går på videregående og universitetet, der han opplever en slags identitetskrise. Jamal dropper ut av skolen og sliter med å finne retning i livet.

Relatert innhold

I romanen Tante Ulrikkes vei beskriver to unge gutter livet sitt i bydelen Stovner utenfor Oslo. Les utdragene.

Del 1. Jamal

Les innlesninga fra Jamal fra 5. august 2001. Diskuter gjerne i par eller grupper.

 1. Hvilket inntrykk får dere av Jamal? Begrunn ved å vise til sitater i teksten.
 2. Hvordan vil dere karakterisere språket til Jamal? Begrunn også her ved å vise til sitater i teksten.
 3. Hvordan bidrar språket til Jamal til å karakterisere ham som person?
 4. Har musikksmaken til Jamal noe å si for hvordan dere oppfatter ham? Finn gjerne musikkvideoer på Internett av musikken han nevner dersom du ikke kjenner til den.

Del 2. Mo

Les Mos mail fra 5. august 2001.

 1. Hva synes Mo om Stovner? Vis til sitater i teksten.
 2. Hvordan viser Mos innlegg at han ikke føler seg hjemme der han bor?
 3. Hva lengter Mo etter?
 4. Hvorfor er Mo opptatt av å gjøre det godt på skolen?

Del 3. Mo og Jamal

 1. Hvilket førsteinntrykk får dere av Mo og Jamal? Sammenlign dem. Pek på konkrete utdrag fra teksten for å vise likheter/forskjeller mellom dem. Det er viktig at dere ikke bare viser til innholdet, men også måten bidragene til Jamal og Mo er utformet på. Hva sier dette om dem?
 2. Hør på forfatteren Zeshans Shakars opplesning fra Tante Ulrikkes vei. Hva sier Jamals ord om hjemmeforholdene til Mo og Jamal?

Tante Ulrikkes vei (Gyldendal.no).

Del 4. 11. september 2001

I første del av romanen er både Mo og Jamal opptatt av det som skjer i USA 11. september 2001. Søk opp hendelsen på nettet og finn ut:

 1. Hvem sto bak angrepet? Hvordan foregikk det?
 2. Hvorfor opplevde mange muslimer i Norge mistenksomhet etter terrorangrepet?

Del 5. Jamal dropper ut av skolen

 1. Møtet med læreren Edvard gjør Jamal rasende. Hva er det ved Edvards ord som opprører ham sånn?
 2. Hvorfor reagerer Jamal så sterkt på at lærerne skal ha tre minutters stillhet for de døde etter terrorangrepet på USA?
 3. Hvordan viser dette utdraget at Jamal føler seg annerledes enn sine lærere og medelever? Vis til konkrete teksteksempler.
 4. Kan dere forstå Jamals reaksjon? Begrunn svaret.

Del 6. Skriv som Mo og Jamal!

Handlinga i boka slutter i 2006. Da er Mo og Jamal blitt 23 år. Hvordan tror du de har det da? Hva holder de på med?

 1. Skriv det siste innlegget i boka fra Mo og Jamal. Husk at Mos innlegg skal være skriftlig og Jamals innlegg muntlig. Du kan velge om du vil lese inn eller skrive Jamals innlegg.

Del 7. Intervju med Zeshan Shakar

Se intervjuet med Zeshan Shakar på NRK (fra 10:10 - 16:00).

 1. Hvilke faktorer peker forfatteren på som skaper utenforskap blant ungdommer i Groruddalen?
 2. Hva mener intervjueren, Ole Torp, når han sier "mistenksomhetens blikk"(15:25)?
 3. Er det noe av det Shakar sier som du kan kjenne igjen fra utdragene fra Tante Ulrikkes vei?

Del 8. Oppsummer

Oppsummer i grupper. På hvilke måter tematiserer Tante Ulrikkes vei utenforskap?

Relatert innhold

Samuel Massie fra boka Hold fast! og Jamal fra Tante Ulrikkes vei dropper ut av skolen. Her skal du sammenligne karakterene.

Musikk og identitet henger sammen. Dette viser utdrag fra både Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar og Leo Ajkic sitt bidrag til Third culture kids.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 15.01.2020

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?