Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Veien til Syria

Hvordan kan ungdommer som er vokst opp i Norge ta valg som fører dem til den grusomme krigen i Syria? To utdrag fra norske romaner kan kanskje gi noen svar.

Del 1. Hva kan dere om IS og Syria?

Sett dere i grupper på fire og sjekk forkunnskapene deres om IS og krigen i Syria. Diskuter spørsmålene under:

 1. Hvorfor brøt det ut krig i Syria i 2011?
 2. Hva er IS?
 3. Hvorfor er IS blitt kjent som en grusom terrorgruppe?
 4. Hvem kriget/kriger for IS?
 5. Hvordan går det med IS i dag?

Del 2. Sett dere mer inn i IS og Syria

Se videoen under for mer innsikt og kunnskap om IS. Videoen er fra 2018, så dere kan gjerne bruke litt tid etterpå til å finne ut hva som har skjedd siden denne ble laget.

Del 3: Norske Syriafarere

Relatert innhold

Utdrag fra boka "To søstre" av Åsne Seierstad (2016)

De to bøkene To søstre av Åsne Seierstad og Dette livet eller det neste av Demian Vitanza handler om unge nordmenn som drar til Syria.

I To søstre blir vi kjent med Leila og Ayan – to søstre som forlot familien og en trygg tilværelse i Norge for å hjelpe IS i Syria. Dette livet eller det neste forteller livshistorien til Tariq. Han, og noen av kameratene hans, drar også til Syria. Ifølge Tariq har han aldri kriget på IS sin side, men han ble ikke trodd i det norske rettsvesenet. Forfatteren, Demian Vitanza, skrev boka basert på en rekke samtaler han hadde med Tariq i fengsel.

Les utdragene fra de to bøkene. Målet er at du skal sammenligne Leila og Tariq. Bruk skjemaet under ("Lejla og Tariq") mens du leser.

Legg merke til at skjemaet ber deg skrive inn viktige sitater. Dette trenger du til de neste oppgavene, så vær grundig her.

Jobb med utdragene

Lejla

Tariq

Relevante sitater

Relevante sitater

Spørsmål til teksten

To søstre

Dette livet eller det neste

Hvilken synsvinkel er utdragene fortalt med?

Hvordan ser hovedpersonene på Norge og norske verdier?

Hvilke deler av teksten viser at personene gradvis blir mer religiøse og opptatte av å leve på «riktig» muslimsk vis?

Påstand: Både Tariq (og gjengen) og Lejla føler på utenforskap – altså at de ikke hører helt til i Norge, med nordmenn. Hvordan kommer dette til syne?

Oppsummert: Hva vil du peke på som de viktigste årsakene til at hovedpersonene vender seg bort fra det norske og mot ekstrem islamisme?

Del 4. Diskuter funnene

 1. Sammenlign funnene dere har gjort i firergrupper. Legg særlig vekt på den siste delen: "Hva vil dere peke på som de viktigste årsakene til at hovedpersonene vender seg bort fra det norske og mot ekstrem islamisme?"
 2. Gå gjennom funnene dere har gjort i gruppa med resten av klassen. Pass på at alle tankene dere kommer med blir skrevet ned i et felles dokument, på tavla eller et annet sted dere har det tilgjengelig.

Del 5. Vis fram funnene

Velg en av oppgavene under. Den første oppgaven ber dere legge fram funnene deres muntlig i grupper. Den andre ber deg jobbe alene og skrive om vedleggene.

Muntlig framføring

Jobb videre i gruppene dere dannet i del 5 av oppgaven. Hold et foredrag om Syriafarere og de to litterære framstillingene av norske Syriafarere.

 • Intro: Finn ut hva IS er, og hva som kjennetegner europeere som drar til Syria for å krige?
 • Del 1: Presenter de to bøkene. Husk å definere bøkenes sjanger i presentasjonen (Er bøkene skjønnlitteratur eller sakprosa?).
 • Del 2: Lag en sammenligning av Tariq og Lejla. Bruk gjerne fagbegrepene indirekte/direkte personskildring og vis hvordan forfatterne med ulike grep får fram hva som kjennetegner Tariq og Lejla. Hvilke likheter og forskjeller legger du merke til?
 • Del 3: Mener dere at Tariq og Lejla er typiske Syriafarene? (Vend tilbake til utforskingen dere gjorde i del 1).
 • Konklusjon/oppsummering.

Skriftlig framstilling

Skriv ett–tre avsnitt der du sammenligner Tariq og Lejla. Velg et moment fra dokumentet som du kan tenke deg å konsentrere deg om. Det kan for eksempel være:

 • Hvordan ser Tariq og Lejla på norske verdier?
 • Hvordan viser utdragene Tariq og Lejlas utenforskap?
 • Hvorfor blir Tariq og Lejla radikalisert?
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?