Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

SPOR – inkludering og mangfold

Hva skal til for at noen føler seg som en del av felleskapet? I dette utdraget fra forestillinga SPOR møter du et mangfold av ungdommer og får et innblikk i noen av de utfordringene de har møtt i livet sitt.

Oppgave 1

Del 1: Før du ser filmen

 1. Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse?

 2. Kjenner du til noen som har en form for funksjonsnedsettelse? Hva består den i så fall i? Hvordan tror du det påvirker personen å ha det sånn? Diskuter tankene dine med en medelev.

 3. Begrepet "funksjonsnedsettelse" blir av og til erstatta med begrepet "funksjonsvariasjon". Hvorfor tror dere noen mener dette er et bedre begrep? Diskuter i grupper/klassen.

Del 2: Se filmen og noter underveis

Ta for dere noen av numrene dere får se i filmen:

 1. Hva er temaet, og hvordan er det framstilt? (dans, sang, monolog og så videre)

 2. Hva oppfatter du er hovedbudskapet til personen(e)?

 3. Hvilke virkemidler brukes for å få fram tema og budskap?

Del 3: Drøft og reflekter

 1. Hva kan ei slik forestilling lære oss om å falle utenfor samfunnet?

 2. Hvorfor tror dere forestillinga har fått tittelen SPOR?

 3. Hva kan du/dere gjøre for at alle elever skal føle seg inkludert på skolen?

Oppgave 2

Se utdraget fra forestillinga SPOR og diskuter i par eller grupper:

 1. Hva gjorde inntrykk på dere i forestillinga?

 2. Alle kan i perioder føle seg utenfor et felleskap, selv om en ikke har en funksjonsnedsettelse. Hva tenker dere kan være årsaken til slike følelser? Skriv ned så mange stikkord dere klarer.

 3. Bruk et eller flere av stikkorda som utgangspunkt og lag en tekst om utenforskap inspirert av forestillinga, enten individuelt eller i grupper. Kanskje skal det bli ei lita forestilling, et hefte med lyrikk eller en skoleavis med temaet?

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 31.10.2022

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?