Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Å droppe ut av skolen

"Dropouts", "tapere", "frafallere". Det finnes mange ord om dem som ikke fullfører skolen. Jamal fra Tante Ulrikkes vei og Samuel Massie fra Hold fast! er representanter for disse ungdommene.

Les utdraget om Jamal (12. september 2001) fra Tante Ulrikkes vei og Samuel Massie fra Hold Fast!. Fokuser på delene som tar for seg hovedpersonenes forhold til skolen.

Oppgave 1. Tekstforståelse

  1. Sammenlign jeg-personenes framstilling av skolen. Hvilke likheter og forskjeller finner du i beskrivelsene?
  2. Sammenlign jeg-personene. Hvordan vil du beskrive fortellerstemmene deres? Bruk sitater når du begrunner.
  3. Oppsummer: Hvorfor slutter både Jamal og Samuel Massie på skolen?

Oppgave 2. Et møte mellom to dropouts (kreativ skriving)

Denne oppgaven passer fint både alene og i par.

Hvordan ville et møte mellom Jamal og Samuel Massie foregått? Forestill deg at Jamal går videre fra skolen 12. september 2001. Han går ut i skogen og møter Samuel som nettopp har fått fyr på bålet.

Skrive alene

Lag en dialog mellom Jamal og Samuel.

Skrive i par

Lag en dialog mellom Jamal og Samuel. En av dere skal skrive Jamals replikker, den andre Samuels.

Dere kan enten opprette et samskrivingsdokument eller skrive på et ark/en PC og sende det mellom dere. Prøv å gjøre dette uten å snakke sammen. Da kan det være enklere for dere å gå inn i de to ulike rollene.

Tips til begge oppgavene:

Pass på å bevare stemmene til guttene i dialogen:

  • Jamal snakker kebabnorsk og er ganske kjapp og røff.
  • Samuel har en litt mer poetisk og undrende tilnærming til livet.

Relatert innhold

Hvordan skrive kebabnorsk?

Legg merke til hvilke "språkfeil" Jamal gjør. Dette er mer eller mindre bevisste brudd med grammatiske regler for å skape et muntlig språk som kjennetegner ungdom fra Groruddalen:

Feil kjønn på substantiv: For eksempel "en hus" i stedet for "et hus".

Feil plassering av verb: "Plutselig jeg hører Carina" i stedet for "Plutselig hører jeg Carina").

Feil bøying av verb: Jamal sier "jeg sovde" i stedet for "jeg sov".

Mye bruk av ord fra arabisk, somalisk, tyrkisk, urdu: "Wollah, sjofe, avor ..."

Oppgave 3. Sammenlign Massie og Jamal (analytisk skriving)

Skriv et avsnitt der du sammenligner de fiktive karakterene Jamal og Samuel Massie sine "jeg".

Temaet for avsnittet skal være årsaker til at guttene dropper ut av skolen.

Tips

Legg merke til både likheter og forskjeller i historiene. Hvilket forhold har guttene til lærerne? Hva er det de savner fra lærerne sine? Og hva med å reflektere over egne feil – gjør begge guttene det?

Under kan du se et eksempel på hvordan du kan sette opp avsnitt der du sammenligner karakterer. I dette avsnittet sammenlignes karakterene Jamal og Mo fra Tante Ulrikkes vei.

Oppgave 4. Hvorfor dropper ungdom ut av skolen? (akademisk skriving)

Del 1

Jamal og Samuel Massies historier er langt fra unike. Frafall regnes nemlig som ett av de viktigste problemene i norsk skole. Nå skal du skrive et avsnitt der du

  1. viser at Jamals og Massies historier ikke er uvanlige for norske gutter
  2. trekker inn forskning for å begrunne påstanden din

Det å bruke kilder i egen skriving er vanlig i fagartikler, debattartikler og leserinnlegg. Det vil øke troverdigheten din og føre til at innholdet virker mer troverdig.

Du kan finne kilder selv eller bruke kildene nedenfor:

Norsk skole er ikke lagd for gutter i Utdanningsnytt

Frafall i videregående skole hos Utdanningsforbundet

Relatert innhold

I romanen Tante Ulrikkes vei beskriver to unge gutter livet sitt i bydelen Stovner utenfor Oslo. Les utdragene.

Utdrag fra boka Hold fast! av Samuel Massie.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.01.2020

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?