Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk utenforskap

Det å virkelig forstå et så vidt begrep som utenforskap krever at vi går i dybden i fagstoff, tekster og fortellinger om temaet. Her utforsker du begrepet gjennom å diskutere, lese og reflektere.

Oppgave 1

Diskuter i grupper på fire-fem personer:

  • Hva kan ordet "utenforskap" bety?
  • Hvilke grupper og/eller individer tror dere er spesielt utsatt for utenforskap?
  • Hvis noen er "utenfor", må det også bety at noen er "innenfor". Hvem kan disse som er "innenfor" være?
  • Spør hjemme hva de legger i begrepet utenforskap. Hvis du har et annet morsmål enn norsk, finn ut hva begrepet heter på morsmålet ditt og diskuter det med noen andre som snakker språket.

Oppgave 2

  • Finn en definisjon på begrepet "andregjøring" fra lenken under og skriv et avsnitt om hva det omfatter. Ta med et eksempel på andregjøring som du finner på nettstedet Dembra:
    Vi, de andre og andregjøring
  • Kan dette begrepet hjelpe oss til å gi en mer nyansert forståelse av utenforskapsbegrepet?
  • Finn eksempler på bruken av "vi" og "de andre" fra din egen sosiale verden. Hvem inkluderes som "vi" , og hvem ekskluderes som "de andre"?
  • Les artikkelen "I Norge respekterer vi hverandre" i Morgenbladet og diskuter bruken av "vi" i disse utsagnene: "I Norge håndhilser vi på hverandre" og «I Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt».
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 17.01.2020

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?