Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er utenforskap?

Å være en del av et felleskap gir en følelse av trygghet og tilhørighet. Du kan for eksempel finne fellesskap blant venner, på skolen og som en del av det norske samfunnet. Men noen grupper og individer står utenfor dette fellesskapet. Dette kaller vi utenforskap.
Et fåtall figurer som symboliserer mennesker står inne i en sirkel, mens mange står utenfor. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utenforskap er mer enn det å føle seg ensom. Det kan ramme enkeltpersoner eller hele grupper av mennesker som faller utenfor – for eksempel ved at de ikke får jobb, dropper ut av skolen – eller at de ikke forstår språket. Det påvirker hvordan de mestrer livet sitt, men også menneskene de har rundt seg – som familien og nære venner.

Noen kan også velge å stå utenfor og ta avstand til normene som finnes i fellesskapet. Ved å lage sine egne regler markerer de motstand mot det etablerte. Hvis det skjer med grupper av mennesker, kan det oppstå parallelle samfunn.

Språk kan være med på å forsterke utenforskapet, som når vi definerer "oss" mot "de andre". Men språk kan også inkludere, som når vi snakker om et større "vi" og "oss".

Les mer om utenforskap i artikkelen fra samfunnskunnskap:

Relatert innhold

Utenforskap er å stå utenfor fellesskapet, og kan ha flere årsaker. Sosiale forskjeller har sterk sammenheng med utenforskap.

Kilde

Tjora, Aksel. (2018, 10. mai). Utenforskap. I Store norske leksikon. Henta 9. januar 2020 fra https://snl.no/utenforskap

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 14.01.2020

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?