Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utenforskap i "To søstre"

To helt "normale" jenter blir radikale muslimer og drar til Syria. Hvordan kunne det skje? Kanskje ligger noe av løsningen i utenforskapet de følte på som ungdommer?

Oppgave

Del 1. Forhåndskunnskaper

Diskuter i grupper:

 1. Hva forbinder dere med radikal islam?
 2. Hva forbinder dere med IS og medlemmer av IS?
 3. Hva vet dere om nordmenn som har dratt til Syria for å krige for IS?

Var dere blanke? Les dere gjerne opp litt på internett om dere trenger mer kunnskap om emnet.

Del 2. Intervju med forfatteren

Se intervjuet forfatteren Åsne Seierstad gjør i Bokprogrammet på NRK.no. Svar på disse spørsmålene mens du ser på intervjuet:

Hva sier Åsne Seierstad om

 1. hvorfor hun skrev boka?
 2. hvorfor det var så uforståelig at nettopp disse to jentene dro til Syria?
 3. hvordan hun jobbet da hun skrev boka og hvilke kilder hun brukte?
 4. årsaker til at jentene ble radikalisert?
 5. hvordan Islam.net framstilte nordmenn?

Del 3. Tekstforståelse

Les utdraget fra To søstre. Svar på spørsmålene under. Det er viktig at du begrunner alle svar på spørsmål ved å vise til sitater i teksten. Sitatene er nemlig begrunnelsene dine.

 1. Den første delen av teksten viser hvordan Leila både prøver å passe inn og hvordan hun skiller seg ut. Hvilke faktorer skiller henne fra klassevenninnene?
 2. Hvilke deler av teksten synes du viser Leilas utenforskap?
 3. Utdraget viser at Leila blir mer og mer religiøs i løpet av ungdomsskolen.

  • Hvilke hendelser viser at Leila er i ferd med å bli en strengere muslim?
  • Hvordan reagerer lærerne og de andre i klassen på Leilas endring?
 4. Hva er Leilas mål i livet? Hvorfor har hun dette målet?

Del 4. Hvem er Leila?

Seierstads bok er skrevet med e-post, dagbøker og intervjuer som kilder. Hun har aldri snakket med Leila eller storesøsteren Ayan.

Skriv historien om Leilas ungdomsskoletid med Leila som jeg-forteller. Hva tror du hun tenkte på i denne perioden? Hva ble avgjørende for at hun forandret seg?

Tips: Kanskje kan du skrive i dagbokform?

Del 5. Familien hjemme

Hvordan reagerer du hvis et familiemedlem bestemmer seg for å krige for en terrororganisasjon? Faren til Lejla og Ayan var desperat og dro inn i krigsherjede Syria for å hente døtrene. Broren, Hassan, skrev meldinger med Lejla.

Se intervjuene med Sadiq og Hassan og svar på spørsmålene under alene. Sett dere deretter i grupper og diskuter svarene på spørsmålene.

Intervju med Åsne Seierstad og Sadiq Juma hos Lindmo på NRK (fra 34:30).

99 % norsk med Hassan Juma (tekst og filmklipp fra NRK.no)

 1. Hvordan vil du si at Sadiq og Hassans syn på radikal islam, IS og Norge skiller seg fra Leilas?
 2. Intervjuet med Sadiq Juma viser at det ikke bare er utenforskap, men også andre årsaker som kan ha bidratt til radikaliseringen av døtrene. Hvilke årsaker?
 3. Er det mulig å forstå hvorfor noen skulle ønske å krige for en terrororganisasjon?

Del 6. Utenforskap i verdens lykkeligste land?

 1. Drøft påstandene under i grupper:
 • Utdraget fra To søstre viser at innvandrere og annengenerasjonsinnvandrere alltid vil føle på et utenforskap i Norge.
 • Utdraget fra To søstre viser at Leila er utakknemlig.
 • Leila blir diskriminert.
 • Leila diskriminerer ikke-muslimer.
 • Utdraget fra boka viser at klassekameratene til Leila burde ha behandlet henne annerledes.

Avslutt med å skrive en kort argumenterenede tekst du presenterer ditt syn på to-tre av punktene over. Begrunn ved å vise til sitater i teksten og kommenter disse.

Relatert innhold

Hvordan kunne norske ungdommer reise til Syria for å krige for IS? Åsne Seierstads To søstre og Demian Vitanzas Dette livet eller det neste handler om det.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.01.2020

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?