Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fremmedkrigere i "Dette livet eller det neste"

For Tariq er brorskapet med muslimske kamerater langt viktigere enn tilhørigheten til Norge. I romanen Dette livet eller det neste av Demian Vitanza møter vi gutter som er så dedikert til islam, at de velger å dra til Syria for å forsvare sine muslimske brødre.

Bakgrunn

Forfatteren Demian Vitanza holdt skrivekurs i Halden. Her møtte han en mann som var dømt til fengsel for terrorvirksomhet. Selv påstod mannen at han bare hadde drevet humanitært arbeid, men han ble ikke trodd i retten. Romanen Dette livet eller det neste er historien hans.

Boka er skrevet som en dialog mellom forfatteren og intervjuobjektet, Tariq. Slik gir den inntrykk av å være dokumentarisk, nesten som en biografi.

I romanen går vi helt tilbake til Tariqs barndom. Vi får høre om en oppvekst der faren i liten grad var til stede og en ungdomstid med mye festing og salg av narkotika. Hovedpersonen er på vei til å bli kriminell og kjenner på en misnøye: "Tjue år gammel, deltidsjobb på Maximat, småkriminell, på vei mot ingenting." (s. 79).

Tariq vil gjøre noe med livet, ordne opp, og etter hvert begynner han å gå i moskeen. I stedet for å feste lar han skjegget gro og ber mora gå med hijab. Det ender med at Tariq blir radikalisert og drar til Syria.

Del 1. Forstå verden rundt deg

Sitt sammen i grupper på seks.

Utdraget dere skal lese blir enklere å forstå om dere har litt kunnskaper om konflikter i Midtøsten og Russland. Utdraget tar for seg

 • russernes kriger mot Tsjetsjenia
 • USAs interesser i Midtøsten
 • konflikten i Syria
 • IS, al-Qaida og Taliban
 • Russlands rolle i Syria-konflikten
 • Bataclan-terroristene i Paris

Sett dere inn i ett av punktene over hver. Bruk internett.

Etter at dere er ferdige, skal dere fortelle hverandre om det dere har funnet ut. Lag gjerne et tankekart som viser hva konflikten dreier seg om – hvem som er uenige om hva.

Del 2. Tekstforståelse

Les utdraget fra romanen.

 1. Tariq sier at "Limet var i bunn og grunn ikke islam. Limet var felles frustrasjon" (s. 96). Hva er det guttegjengen er så frustrert over?
 2. Hvordan viser arbeidssituasjonene til karakterene at de er annerledes enn majoriteten?
 3. Trekk ut sitater og eksempler som du synes viser at Tariq og kameratene er i ferd med å distansere seg fra "det norske".
 4. Hva identifiserer Tariq, Carlos, Arbi, Ali og Kushtrim seg heller med, enn norske og vestlige verdier? Bruk gjerne sitater fra utdraget for å begrunne.

Del 3. Utenforskap

Beskriv hva som får karakterene til å føle seg utenfor det norske samfunnet.

 1. Hvilke faktorer skyver dem bort fra fellesskapet?
 2. Hva er limet i "brorskapet" deres?

Del 4. Kilder til forståelse

Du har både søkt etter informasjon på internett og lest utdraget fra boka Dette livet eller det neste.

På hvilken måte har de ulike kildene gitt deg mer kunnskap om fremmedkrigere?

Relatert innhold

Hvordan viser to bøker om multikulturelle guttegjenger temaene brorskap, felleskap og utenforskap?

Hvordan kunne norske ungdommer reise til Syria for å krige for IS? Åsne Seierstads To søstre og Demian Vitanzas Dette livet eller det neste handler om det.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.01.2020

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?