Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Diskuter påstander om samisk litteratur

Kunnskap om sammenhengen en tekst er skrevet i, kan hjelpe oss til å forstå den bedre. Samtidig er det slik at dersom vi setter merkelapper på litteratur, kan det påvirke måten vi oppfatter den på.
Tre studenter diskuterer samisk litteratur. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sitt i grupper på fire. Dere skal ta stilling til og deretter diskutere påstandene nedenfor.

Husk å begrunne standpunktene deres på en saklig måte. Det styrker også troverdigheten deres om dere evner å se saken fra flere sider. Trekk gjerne inn poeng fra tekstene dere har lest (og sett) om samisk litteratur.

  1. Bare samer kan forstå samisk litteratur.
  2. En tekst kan gjerne leses og tolkes uten at vi vet noe som helst om forfatterens bakgrunn eller om sammenhengen (konteksten) teksten er skrevet i.
  3. Dess mer du vet om konteksten en tekst er skrevet i, dess større er sjansen for at du klarer å forstå teksten.
  4. Typiske temaer i samisk litteratur er kjønnsroller, modernisering av samfunnet og motsetninger mellom by og land.
  5. Naturen er et viktig motiv og symbol i samisk litteratur.
  6. Samisk litteratur tematiserer ofte forholdet og spenninger mellom minoritets- og majoritetssamfunn.
  7. Å få merkelappen “samisk litteratur” kan føre til at litteraturen ikke blir anerkjent på lik linje med annen litteratur.
  8. Å lese litteratur skrevet av personer fra minoritetskulturer er viktig for å øve opp empati og for å bli bevisst på mulige skjevheter i samfunnet vårt.
  9. Et eget språk og en egen litteratur er viktig for identiteten. Det gjelder både for enkeltmennesker og for grupper.

Relatert innhold

Hvordan kan identiteten din utvikles og støttes ved at du opplever og selv skaper tekster?

CC BY-SASkrevet av Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 12.09.2018

Læringsressurser

Å være i mindretall