Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hils på et dikt!

Les et samisk dikt som er oversatt til norsk, og sjekk hva du forstår av teksten.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rop til meg!

Jeg er bortført, jeg er på villspor
Jeg finner ikke tilbake dit jeg hører til
Jeg finner ikke veien hjem
fordi du har glemt meg

Rop til meg så jeg lettere
kan følge sporene tilbake
Rop til meg og ta meg
hjem til deg

Jeg har ventet lenge nå
jeg er på leit
Jeg finner ingen trøst lenger
Er jeg forsvunnet?
Jeg finner ikke veien hjem
fordi du har glemt meg

Heioleilo unnskyld for at jeg lot deg gå

Forfatter: Ella Marie Hætta Isaksen. Teksten er publisert med tillatelse fra forfatteren. Lisens: copyright

Oppgave 1

Hvor godt synes du at du skjønte du denne teksten? Vurder forståelsen din på denne skalaen:

 1. Jeg skjønte ingenting
 2. Jeg skjønte litt
 3. Jeg skjønte mye
 4. Jeg skjønte veldig mye

Oppgave 2

Er du på sporet av noe? Les teksten en gang til og jobb med disse spørsmåla:

 1. Var det noen ord du ikke forstod?
 2. Hvor mange positivt lada ord eller uttrykk finner du i diktet? Noter dem.
 3. Hvor mange negativt lada ord eller uttrykk? Noter dem også.
 4. Hva er styrkeforholdet mellom positivt og negativt lada ord?
 5. Hva har dette styrkeforholdet å si for stemninga i diktet?
 6. Hva slags forhold har det lyriske jeg-et til stedet det kaller “hjem”?
 7. Hvor kan “hjemme” være? Kom med forslag.
 8. “Rop til meg”, “ta meg hjem til deg”, ber det lyriske jeg-et. Hvem er det jeg-et snakker til? Kom med forslag.
 9. Kan du finne noen adjektiv som beskriver hvordan jeg-et føler seg?
 10. Hva er ditt foreløpige inntrykk av denne teksten? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 3

Lag ei liste over norskfaglige begreper som du kan få bruk for når du skal beskrive og analysere dette diktet.

 1. ...........................
 2. ...........................
 3. ..........................
 4. osv.
Tips
 • Står du fast? Her er det lurt å hente fram fagbegreper som form, motiv, tema, lyrisk jeg, språklig bilde, symbol, metafor, gjentakelse, linje, avsnitt, strofe, kontrast, besjeling, personifisering, rim og rytme osv.
 • Sjekk også at du er helt trygg på hva fagbegrepene betyr!
CC BY-SASkrevet av Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 26.09.2018

Læringsressurser

Å være i mindretall