Hopp til innhold

Fagstoff

Kommentert tekst: Velg yrkesfag – bli ingeniør!

Dette innlegget er skrevet av en student som tar ingeniørutdanning på fagskolen. Innlegget følger stort sett grunnoppskrifta for femavsnittstekster: tittel, innledning, en hoveddel som består av tre avsnitt, og avslutning.
En ingeniør gjør undersøkelser ved et kraftverk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Velg yrkesfag – bli ingeniør!

Kommentar

Kort tittel som viser skriverens standpunkt og som inneholder ei sterk oppfordring til leseren.

Innledning

Er du usikker på hva slags utdanning du skal velge etter ungdomsskolen? Er du praktisk anlagt og kunne tenkt deg en utdanning som gir deg både jobb og gode karrieremuligheter? Da bør du velge yrkesfag! Med fagbrev innenfor elektrofag, teknisk og industriell produksjon eller bygg- og anleggsfag er du en arbeidstaker mange bedrifter ønsker seg.

Kommentar

Innledning der skriveren henvender seg direkte til målgruppa og forklarer nærmere hvilken sak hun tar opp, og hvorfor.

Hoveddel, avsnitt 1

Velger du yrkesfag, går du først to år på skole og deretter to år i lære. Men allerede mens du går på skolen, blir du utplassert hos bedrifter, og du får et unikt innblikk i hvordan jobbhverdagen kan bli. Skoledagene blir mye lettere når du ikke trenger å sitte og grave deg ned i bøker hele tiden! Og følelsen av å skape noe og få det til å virke slik som du hadde tenkt, er en god følelse som du ikke får av å lese en bok.

Kommentar

Argument én: de positive erfaringene og opplevelsene som følger med ei yrkesfaglig utdanning.

Hoveddel, avsnitt 2

En av de virkelig store fordelene med yrkesfag er at du faktisk lærer et yrke og kan begynne i jobb rett etter endt utdanning. Du slipper studielån, og du tjener penger lenge før dine skolekamerater som velger studiespesialiserende. Du tjener penger til og med mens du er under utdanning: Som lærling får du ca. 50 % av lønna til en ferdigutdannet fagarbeider.

Kommentar

Argument to: økonomiske fordeler ved å velge yrkesfag.

Hoveddel, avsnitt 3

Fagbrevet åpner også for andre spennende utdanningsveier. Ønsker du nye jobbutfordringer og høyere lønn, kan du for eksempel utdanne deg videre til ingeniør. Her har du to muligheter: Du kan enten gå Y-veien, som er et treårig bachelor-studium ved en høyskole. Y-veien er beregnet på studenter med yrkesfaglig bakgrunn, og den krever ikke studiekompetanse. Den andre muligheten er å velge teknisk fagskole, et toårig yrkesrettet studium. Også her kommer du rett inn med fagbrevet ditt. Begge utdanningene gir deg en ingeniørtittel, og du vil være ettertraktet på arbeidsmarkedet fordi du har både teoretisk fordypning og praktisk kunnskap og erfaring.

Kommentar

Argument tre: Mange karriereveier står åpne for deg dersom du velger yrkesfag.

Avslutning

Som du ser, er mulighetene mange om du velger yrkesfag på videregående. Skulle du likevel bli usikker på om du har valgt rett vei, kan du fortsatt få studiekompetanse. Da tar du et påbyggingsår og blir ferdig med skolegangen din samtidig med skolekameratene som velger studiespesialisering. Du kan til og med ta påbygging etter fullført læretid – om det er dette du vil. Men selv er jeg ikke i tvil: Yrkesfaglig utdanning er den beste veien til en utfordrende og godt betalt jobb. Du har alt å vinne på å velge yrkesfag!

Maria Pedersen,
ingeniørstudent som stortrives på teknisk fagskole!

Kommentar

Skriveren minner først leseren om alt det positive ved et yrkesfaglig valg. Deretter nevner hun et mulig motargument, nemlig faren for feilvalg, og gir leseren et beroligende svar. Til slutt gjentar hun (med litt andre ord) oppfordringa som hun kom med innledningsvis: "Velg yrkesfag!"

Et leserinnlegg skal avsluttes med underskrift. Her har skriveren også lagt til en liten «hale», som selvsagt skal være med på å overbevise, den også.

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 04.02.2019

Læringsressurser

Leserinnlegg