Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er et leserinnlegg?

Leserinnlegg har tradisjonelt vært faste innslag i trykte aviser og blader. I dag finner vi dem vel så ofte i digitale medier, og vi kan alle delta i diskusjoner om stort og smått, morsomt og alvorlig, enten ved å skrive innlegg selv eller ved å kommentere det andre har skrevet.
Avis i dørsprekk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

En anvendelig og underholdende sjanger

De fleste leserinnlegg er såkalte debattinnlegg: korte, argumenterende tekster med et klart standpunkt, som har til formål å overbevise leseren. Men vi kan også skrive innlegg som først og fremst er informative eller ekspressive: En humanitær organisasjon som Røde Kors eller Amnesty kan informere om et nytt prosjekt, for eksempel, eller en privatperson kan skrive om en spesielt flott matopplevelse på en lokal restaurant.

Husker du?

  • I informative tekster er det saken som står i sentrum.
  • Ekspressive tekster handler i stor grad om skriverens opplevelse av en sak eller ei hending.
  • Appellative eller argumenterende tekster skal først og fremst overbevise leseren.

Hold deg til sak

Det finnes ingen formelle regler for hvordan et leserinnlegg skal se ut, men ønsker du å nå mange lesere, bør innlegget ditt kommunisere entydig og effektivt. Skriv derfor kort og klart, og hold deg til én sak.

Subjektivt og sannferdig

I et leserinnlegg fremmer du din personlige mening, det er dine tanker og følelser som skal komme til uttrykk. Du har lov til å sette ting litt på spissen og gjerne kan være skarp i tonen om du synes det trengs, men du bør unngå personangrep, og du må du holde deg til sannheten.

Bruk språklige virkemidler

Et innlegg på nett eller i ei papiravis må konkurrere om leserens oppmerksomhet med mange andre tekster. Derfor er det viktig at du fanger leserens interesse og holder på den. Bruk språket til å engasjere og vekke følelser, og ordlegg deg slik at leseren får tillit til deg som skriver!

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 20.04.2020

Læringsressurser

Leserinnlegg