Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Læringsmål

CC BY-SA

I denne læringsstien får du ei innføring i lyrikksjangeren. Når du har jobba med alle stegene, skal du

  • vite hva som kjennetegner lyrikksjangeren
  • kjenne til ulike lyriske sjangre
  • kunne finne og beskrive lyriske virkemidler i lyrikk
  • kunne si noe om hvordan lyrikk blir brukt i ulike sammenhenger