Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øv deg på leseoppgava – reklamefilm

Til eksamen i norsk for yrkesfag får du tre oppgaver: ei leseoppgave og to skriveoppgaver. I denne ressursen skal du bli kjent med en av oppgavetypene som kan komme i leseoppgava: analyse av reklamefilm.
To elever øver til eksamen. De sitter ved en pult med oppslåtte bøker. De smiler til hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Selv om vi kaller den første oppgavetypen "leseoppgave", er det slett ikke sikkert at du får utdelt en tekst du skal lese. Det kan også være at du skal gå inn på ei lenke og se en film. Under ser du eksempler på to typiske leseoppgaver som kan vente deg på eksamensdagen:

Leseoppgave 1. Analyser og vurder en reklamefilm

Oppgava:

Du skal se reklamefilmen Kjøp brukt. Eller ingenting (2019) fra Finn.no. Deretter skal du svare på oppgave a, b og c. Se gjerne filmen flere ganger.

a. Hvem er avsender? Hva er formålet? Begrunn svaret ditt med eksempler fra filmen.

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

b. Satire og humor er brukt som virkemidler. Beskriv hvordan disse virkemidlene er brukt. Hva tror du avsender ønsker å oppnå ved å bruke dem? Hvilken retorisk appellform mener du er mest brukt? Begrunn svaret med eksempler fra filmen.

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

 • presentere forståelse av tekst

 • fagspråk

 • formalia

c. Reflekter over hva slags påvirkningskraft en slik reklamefilm kan ha på ulike målgrupper.

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

 • presentere forståelse av tekst

 • fagspråk

 • formalia

Hva skal du gjøre?

Nå får du tre oppdrag. Disse skal du gjøre sammen med andre. Dere skal skrive notater om både oppgaveteksten og reklamefilmen. Bruk gjerne boksene under og avslutt med å eksportere det du har skrevet til pc-en din.

Hvorfor skal du gjøre dette?

 • Du trenger disse notatene for å øve deg på å skrive selve svaret i neste steg.

 • Det er mye enklere å skrive et svar etter at du har diskutert innholdet med andre.

 • Når du diskuterer oppgaveformulering og vedlegg med andre, lærer du mye du kan ta med deg til eksamensdagen.

Oppdrag 1: Diskuter og skriv om leseoppgava

Det aller første du må gjøre, er å oppklare om du forstår hva oppgava spør deg om. Det gjelder både om du forstår hvor mange oppdrag oppgava har, hva oppdragene betyr, og hva som kreves for å skrive et godt svar.

Sitt i par eller grupper. Diskuter spørsmålene under og skriv inn i boksene. Avslutt med å eksportere det du har skrevet til pc-en din.

Oppdrag 2: Diskuter det som er uklart

 1. Gå gjennom spørsmålene og uklarhetene dere skrev ned i plenum.

 2. Les gjennom "fasiten" under.

 3. Forstår dere alt nå? Hvis ikke – spør læreren om hjelp.

Oppdrag 3: Se filmen, reflekter, skriv og diskuter

 1. Se filmen, minst tre ganger. Skriv deretter ned svar på de seks oppdragene i eksamensoppgava. I denne fasen trenger du ikke tenke nøye over formalia (språk og struktur). Det viktigste er at du reflekterer, analyserer og tenkeskriver.

 2. Sammenlikn svara dine med en annen i klassen.

 3. Gå gjennom det dere har svart i plenum. Skriv ned eventuelle nye poeng i skjemaet under mens dere går gjennom de seks oppdragene. Ta vare på svara til neste steg.

Avslutning

Nå har du forhåpentligvis gode notater til neste steg i eksamensøvinga – nemlig å øve deg på å skrive selve oppgavesvaret.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 16.12.2021

Læringsressurser

Forbered deg til skriftlig eksamen