Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bli kjent med skriveoppgava uten vedlegg

Til eksamen får du to ulike skriveoppgaver, ei oppgave med vedlegg og ei oppgave uten. Her skal du bli kjent med skriveoppgava uten vedlegg. I tillegg skal du lese en modelltekst og øve deg på å skrive et godt svar.
Fotografi av en blomsterbukett bestående av roser og peoner i ulike rosatoner. Buketten ligger på ei slitt, lysfarga bordplate av tre.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skriveoppgave om ei arbeidsoppgave i ditt yrkesfag

Slik kan ei typisk skriveoppgave uten tekstvedlegg se ut:

Du kjenner en vg1-elev på ditt utdanningsprogram som skal utføre en praktisk arbeidsoppgave i yrkesfaget ditt.

Skriv en tekst der du på en presis måte beskriver hvordan denne eleven skal utføre arbeidsoppgaven. Det skal komme tydelig fram i teksten hva som er utgangspunktet for arbeidsoppgaven, hvilket utstyr hen eventuelt må bruke, hvordan hen kan eller bør utføre arbeidet, og hvorfor. Bruk relevant fagspråk. Lag også en passende overskrift.

Skriv ca. 400–600 ord.

Teksten din vil bli vurdert på følgende områder:

 • innhold (svar på oppgaven)

 • struktur (oppbygning av tekst, avsnitt og setninger)

 • språkbruk (hensiktsmessig språk)

 • bruk av fagspråk (presis språkbruk)

 • formalia (rettskriving, tegnsetting)

Oppgave 1. Diskuter i grupper

 1. Forstår dere helt nøyaktig hva oppgava ber dere om? Den gir dere flere mindre deloppdrag. Finn ut hvilke oppdrag det er, og skriv ned alle oppdraga under hverandre.

 2. Hva mener dere er det viktigste for å få til et godt svar på denne oppgava?

 3. Oppgava nevner hvem teksten er beregna på. Hvem er mottakeren, og hvilke hensyn bør dere ta til denne mottakeren når dere skriver teksten?

 4. Hvilke fagbegreper vil dere bruke i teksten deres? Skriv dem ned.

Husk dette!

For å svare fullstendig på oppgava, må du huske å gjøre alle deloppdraga. Derfor er det lurt å skrive dem under hverandre på denne måten:

 1. Jeg skal beskrive ei valgfri arbeidsoppgave for en medelev på vg1.

 2. Jeg må skrive om utgangspunktet for oppgava.

 3. Jeg må skrive om hvilket utstyr som blir brukt.

 4. Jeg må forklare hvordan en utfører arbeidet, og hvorfor.

 5. Jeg må huske å komme med eksempler.

 6. Jeg må huske å lage en passende overskrift.

 7. Og: Jeg må huske å bruke fagbegreper!

Oppgave 2. Les et godt svar

Hvordan kan et godt svar på oppgava se ut? Nå skal dere lese en beskrivelse av ei praktisk arbeidsoppgave fra programområdet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign: hvordan en lager en blomsterbukett på bestilling.

Uansett hvilket utdanningsprogram du har, kan du lære mye av denne modellteksten når det gjelder

 • struktur

 • setningsbinding

 • bruk av fagbegreper

 • begrunnelser

Filer

 1. Les gjennom arbeidsbeskrivelsen "Å lage en blomsterbukett på bestilling".

 2. I svaret bruker skriveren mye du-form og direkte henvendelse, for eksempel du kan bruke radial grupperingsteknikk eller fjern blader og torner. Hvorfor kan dette være et hensiktsmessig valg?

 3. Se på inndelinga i avsnitt. Det er til sammen sju av dem. Skriv kort under hvert avsnitt hvilken funksjon det har, eller hvilken del av arbeidsoppgava det beskriver (innledning, pris, innpakning, forklaring på fagbegreper osv.)

 4. Ei større arbeidsoppgave består av flere deloppgaver som utføres steg for steg. Derfor er det hensiktsmessig å bruke setningsbindere som først, deretter, til slutt osv. når du skriver en instruksjon. Setningsbinderne gjør det tydelig hvilken rekkefølge de enkelte deloppgavene skal utføres i. Strek under alle tekstbinderne i modellteksten som ordner deloppgavene i tid.

 5. Å bruke fagbegreper fra ditt utdanningsprogram er viktig om du skal svare godt på denne oppgava. Strek under alle fagbegrepa i teksten "Å lage en blomsterbukett på bestilling".

 6. Les gjennom setningene under, og se særlig på de delene som er uthevet. De er eksempler på noe som er veldig viktig når du skal beskrive ei arbeidsoppgave. Hva er det? Diskuter med en medelev.

  • Det er viktig at dialogen med kunden er god, slik at produktet blir slik hen ønsker.

  • Fjern blader og torner på den nederste delen av stilken, fra bindepunktet og ned. Da unngår du at det dannes bakterier i vannet, og blomsterbuketten holder seg frisk og fin lenger.

  • Snu buketten mens du jobber, slik at du skaper likevekt. Spiralen gjør at stilkene låser seg i et hovedpunkt.

  • Bindepunktet må være så fast at buketten holder formen [...].

  • Når blomster tas opp av vann, tørker snittflaten. Da klarer ikke blomstene å trekke vann. Derfor er det viktig å lage et nytt snitt når du har bundet buketten.

Svar

Setningene som er uthevet, er begrunnelser. De forteller deg hvorfor du skal utføre en arbeidsoperasjon på en bestemt måte. Setningene som står med vanlig skrift, derimot, gjør rede for selve arbeidsoperasjonen eller handlinga du skal utføre.

Det er viktig at du viser kunnskap i programfaget ditt ved å begrunne valga du tar.

Oppgave 3. Skriv selv

Prøv å skrive et svar selv. Vi anbefaler at du går fram på denne måten:

 1. Start med å skrive en innledning der du beskriver for medeleven din hva som er utgangspunktet for oppgava. Siden du skal henvende deg til en vg1-elev, skriver du i du-form.

 2. Forklar oppgava nøye og steg for steg. Bruk fraser som gjør rekkefølgen tydelig, for eksempel:

  • Det første du må gjøre, er å...

  • Så må du ...

  • Det neste du gjør, er å ...

 3. Husk begrunnelser! Vg1-eleven du henvender deg til, trenger ikke bare å forstå hva hen skal gjøre, men også hvorfor hen skal gjøre det. I tillegg skal du gjøre begrunnelsen tydelig. Bruk setningsbindere som fordi, slik at, årsaken er at, derfor osv.

 4. Bruk hele veien korrekte fagbegreper og sett navn på utstyret vg1-eleven trenger.

 5. Avslutt med en overskrift som beskriver arbeidsoppgava mest mulig presist.

Oppgave 4. Les høyt og gi tilbakemeldinger

 1. Gå sammen i grupper. Les svara deres høyt for hverandre.

 2. Gi hverandre tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan bli bedre.

 3. Forbedre teksten din etter medelevenes tilbakemeldinger.

Relatert innhold

Et magisk triks for å skape god flyt i teksten din er å binde sammen både setninger og avsnitt. Lær deg hvordan du gjør dette.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 16.12.2021

Læringsressurser

Forbered deg til skriftlig eksamen