Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv et svar på leseoppgava om romanutdrag

I denne oppgava skal du øve deg på å skrive et godt svar på leseoppgava om skjønnlitteratur i norsk for yrkesfag. Du vil få tips om både innhold, språk og struktur. Målet er at du skal være godt forberedt når du møter denne oppgavetypen til eksamen.
Elever sitter i et klasserom. De sitter konsentrert ved pultene sine og har framme pc-er og Mac-er. De snakker sammen og har ark og penner tilgjengelig. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne ressursen skal du først lese gjennom eksamensoppgaven under. Etterpå kan du gå i gang med oppgave 1a under oppgaven.

Eksempel på leseoppgave som kan komme til eksamen:

Vedlegg: Utdrag fra novella "London" (2009) av Bjarte Klakegg

Du skal lese vedlegget og deretter svare på oppgave a, b og c. 

Svara bør samla sett være på 250–300 ord.   

Relatert innhold

Svar på spørsmålene:

a. Hva gjør hovedpersonen i dette utdraget? Forklar med egne ord.

Svaret blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

b. Gjør rede for hvordan følelsene og handlingene til hovedpersonen blir beskrevet i teksten. Bruk tre eksempler fra teksten som viser hvordan disse blir beskrevet. Hvordan tolker du hovedpersonen ut fra handlingene i teksten?  

Svara blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

c. Hvorfor tror du hovedpersonen gjør det han gjør? Begrunn svaret ditt. 

Svaret blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

Svara blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • bruk av fagspråk

 • tekst i kontekst

 • formalia

Anbefaling

Før du går løs på oppgavene under, bør du gå gjennom ressursen "En modelltekst om Tante Ulrikkes vei". Her vil du finne tips og kommentarer til modellteksten som kan hjelpe deg til å skrive gode svar i øvinga under.

Relatert innhold

Oppgave 1. Skriv et svar på oppgave 1a

Den første oppgava du skal skrive et svar på, er denne:

Hva gjør hovedpersonen i dette utdraget? Forklar med egne ord.

Svaret blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

 1. Gjenfortell det som skjer i teksten med maks fem setninger. Skriv inn i tekstboksen under. Hvis du trykker på "Hjelp til å skrive", vil du finne tips til godt språk.

 2. Eksporter teksten din.

Oppgave 2

Den andre oppgava lyder slik:

b. Gjør rede for hvordan følelsene og handlingene til hovedpersonen blir beskrevet i teksten. Bruk tre eksempler fra teksten. Hvordan tolker du hovedpersonen ut fra handlingene i teksten?  

Svara blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

a. Marker setningene som beskriver følelsene til hovedpersonen. Gjenfortell deretter skriftlig, i boksen under, hvilke følelser hovedpersonen har, og hvorfor han har disse følelsene.

Litt hjelp på veien?
 • Det sentrale for å svare godt på denne oppgava er å vise hvordan hovedpersonens sinne blir beskrevet. Finn setninger som beskriver dette.

 • Prøv i tillegg å sette ord på hva som utløser sinnet.

 • Relevante fagbegreper i denne oppgava vil være:

  • sammenlikning

  • personifikasjon

  • indirekte personskildring

Finner du eksempler på disse virkemidlene?

b. Skriv deretter et svar i boksen under. Hvis du trykker på "Hjelp?", finner du tips og hjelpesetninger som kan gjøre det enklere for deg å formulere deg godt.

Oppgave 3

Den siste oppgava du skal skrive et svar på, er denne:

c. Hvorfor tror du hovedpersonen gjør det han gjør? Begrunn svaret ditt. 

Svaret blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

Denne oppgava ber om din tolkning av teksten. Men husk at du ikke bare kan slenge ut en tolkning. Du må begrunne svaret ditt ved å vise til eksempler fra utdraget.

 1. Skriv ei setning du mener svarer på hvorfor hovedpersonen gjør som han gjør.

 2. Finn minst én passasje i teksten du mener begrunner svaret ditt.

 3. Sammenlikn svaret ditt med svara til andre elever i klassen. Juster eget svar om du endrer syn etter å ha snakka med andre.

 4. Skriv svaret ditt i tekstboksen under. Du bør skrive fem–syv setninger.

 5. Eksporter teksten din.

Oppgave 4

Nå skal du ha eksportert alle svara dine til en tekstfil. Hvordan ser det egentlig ut?

 1. Les gjennom svaret ditt i dokumentet og gjør eventuelle endringer i språk og innhold.

 2. Bytt svaret ditt med svaret til en medelev. Gi hverandre tilbakemelding på hva som er bra, og hva som kan bli bedre.

 3. Skriv en kort logg der du svarer på disse spørsmålene:

  • Hvordan så svaret ditt ut da du eksporterte det? Hadde du klart å formulere deg godt og strukturere svaret, eller var det mye galt? Hva skyldtes i så fall det som ikke så bra ut?

  • Hva kan du gjøre på selve eksamensdagen for å sikre deg at svaret ditt ikke har unødvendige feil før du sender det inn?

  • Hva fikk du godt til i svaret ditt?

  • Hva må du øve mer på?

CC BY-NC-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 07.01.2022

Læringsressurser

Forbered deg til skriftlig eksamen