Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bli kjent med skriveoppgava med vedlegg

Det er umulig å si noe sikkert om hvilken skriveoppgave med vedlegg som venter deg til norskeksamen, men i denne ressursen skal du bli kjent med ei typisk oppgave, lese tips og prøve deg på å skrive selv.
Kvinne som skriver på pc-en sin mens bokstaver stiger opp i lufta fra pc-skjermen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ei typisk oppgave

Slik kan ei typisk skriveoppgave med vedlegg se ut til eksamen:

Les de to utdragene om kropp.

Ta utgangspunkt i vedleggene og skriv en tekst der du først gjør rede for hvordan Kristian Fjellanger og Ingrid Thunem omtaler sin egen kropp. Deretter reflekterer du over hvilken rolle kroppen spiller i dagens samfunn.

Lag overskrift selv. 

Skriv ca. 400–600 ord. 

Teksten blir vurdert på følgende områder:

 • innhold

 • tekst i kontekst

 • struktur

 • språk

 • formalia

 • kildebruk og kildeføring

Vedlegg:

 • Fjellanger, K. (2010). Feit. Mitt liv som tjukkas. Forlaget Manifest.

 • Thunem, I. (2021, 6. desember). "Hvor er kropper som min?" Dagsavisen, Debattinnlegg .

Relatert innhold

1 Diskuter oppgava

 1. Diskuter oppgava med en medelev i klassen. Forstår dere hva den ber dere om?

 2. Forstår dere hva svaret vil bli vurdert etter?

 3. Skriv ned spørsmål hvis dere er usikre på hva oppgava ber om, eller hva svaret blir vurdert etter.

 4. Hva tror dere skal til for å lykkes med å svare godt på denne oppgava? Skriv ned minst tre suksesskriterier.

2 Les et godt svar

 1. Les svaret "Når kropp ikke er topp".

 2. Dette er godt svar på oppgava. Skriv ned minst tre punkter som etter ditt syn gjør svaret godt.

 3. Jobb sammen med en medelev og sammenlikn punktene dere har notert.

 4. Skriv ned minst fem punkter du vil ta med deg til egen skriving.

Filer

3 Hva er det som gjør eksempelsvaret til et godt svar?

Nå skal vi gå grundigere gjennom teksten "Når kropp ikke er topp" og peke på flere trekk som gjør teksten til et godt svar. Målet er ikke at du skal skrive akkurat likt, men at du skal ta med deg noen tips til egen skriving på eksamensdagen.

4 Hva vil du ta med deg til eksamen?

Skriv i femten minutter og svar på spørsmåla under:

 1. Hva mener du er det aller viktigste du har lært om å svare på skriveoppgave med vedlegg?

 2. Hva må du huske på når du bygger opp teksten din? (Stikkord: innledning, hoveddel, avslutning og avsnittsinndeling)

 3. Hva er det viktig å huske på når du skal skrive innledning?

 4. Hvordan skal du omtale vedlegga i svaret ditt?

 5. Hvordan skal du gjøre rede for innholdet i vedlegga?

 6. Hvordan kan du gå fram når du skal reflektere over et tema eller spørsmål?

 7. Hvordan kan du lage ei god avslutning?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 16.12.2021

Læringsressurser

Forbered deg til skriftlig eksamen