Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv et svar på leseoppgava om reklamefilm

I denne oppgava skal du øve deg på å skrive et godt svar på leseoppgava om reklamefilm til eksamen i norsk for yrkesfag. Du vil få tips til både innhold, språk og struktur.

Når du har tatt notater til reklamefilmen og lest en modelltekst, er du klar til å øve deg på det viktigste – nemlig å skrive svaret.

Har du ikke tatt notater eller lest en modelltekst?

I de to relaterte artiklene nederst på sida finner du oppgaver som tar for seg dette. Du bør ha både notater og modelltekst foran deg når du skal øve på å skrive selv.

Oppgave 1. Skriv et svar på oppgave 1a

Den første oppgava du skal skrive et svar på, er denne:

a) Hvem er avsender av reklamefilmen, og hva er formålet? Begrunn svaret med eksempler fra filmen

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

Se på egne notater og modellteksten. Skriv et kort og presist svar på det oppgava spør om. Bruk gjerne tekstboksen under. Her kan du også trykke øverst til høyre for å finne modellteksten og hjelpesetninger.

Etter at du har skrevet svaret ditt, skal du eksportere teksten.

Skriv svaret ditt her:

Oppgave 2. Skriv et svar på oppgave 1b

Neste steg er å svare på denne oppgava:

b) I reklamefilmen er det brukt satire og humor som virkemiddel. Beskriv hvordan disse virkemidlene er brukt. Hva tror du avsender ønsker å oppnå ved å bruke dem? Hvilken retorisk appellform mener du er mest brukt? Begrunn svaret med eksempler fra filmen.

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

 • presentere forståelse av tekst

 • fagspråk

 • formalia

I denne oppgava er det svært viktig at du svarer på alle oppdragene som blir spurt etter:

 1. Beskriv bruken av humor og satire.

 2. Hva tror du avsender ønsker å oppnå ved å bruke humor og satire?

 3. Hvilken retorisk appellform mener du er mest brukt i reklamefilmen?

Legg merke til at du må bruke eksempler i svaret ditt.

Vi foreslår derfor at du tar for deg ett og ett oppdrag for å sikre at du svarer på alt oppgava spør om. Bruk skjemaet under til å svare på de tre oppdragene. Husk å bruke tips- og modelltekstknappen under hvert oppdrag.

Oppgave 3. Skriv et svar på oppgave 1c

Til sist skal du skrive et svar på denne oppgava:

c) Reflekter over påvirkningskrafta en slik reklamefilm kan ha på ulike målgrupper

 • presentere forståelse av tekst

 • tekst i kontekst

 • formalia

Som du ser av vurderingskriteriene, så vektlegges blant annet "tekst i kontekst". Det vil si at du skal reflektere over hvilke trekk ved den tida vi lever i som kan forklare hvorfor filmen er utforma som den er.

Skriv svaret inn her:

Oppgave 4

Sitt sammen i grupper og vis hverandre svara deres. Gi hverandre ros for det som er bra og gode råd for hva som kan bli bedre. Dere bør særlig kommentere dette:

 • Har dere klart å svare på alle oppdragene oppgava spør om?

 • Har dere huska å begrunne ved å vise til eksempler fra filmen?

 • Har dere huska å skrive om hvilken funksjon virkemiddelet har?

 • Er teksten godt strukturert, slik at dere skriver om ett moment i hvert avsnitt?

 • Har dere klart å skape flyt ved å bruke setningskoplere mellom avsnittene?

 • Bruker dere relevante fagbegreper?

Oppgave 5

Skriv en kort logg der du svarer på disse spørsmålene:

 • Hvordan så svaret ditt ut da du eksporterte det? Hadde du klart å formulere deg godt og strukturere svaret, eller var det mye galt? Hva skyldtes i så fall det som ikke så bra ut?

 • Hva kan du gjøre på selve eksamensdagen for å sikre at svaret ditt ikke har unødvendige feil før du sender det inn?

 • Hva fikk du godt til i svaret ditt?

 • Hva må du øve mer på?

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 05.01.2022

Læringsressurser

Forbered deg til skriftlig eksamen