Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øv deg på leseoppgava –romanutdrag

I leseoppgava kan du få ei novelle, et dikt, et utdrag fra en roman eller en sakprosatekst. Målet er at du skal vise leseforståelse og bruke et klart språk. Nå skal du øve deg til eksamen ved å lese et utdrag fra Zeshan Shakars roman Tante Ulrikkes vei.
Mann med mørkt hår og kort skjegg står oppstilt med hendene i lommene på en grønn plen foran ei boligblokk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Under ser du et eksempel på ei typisk leseoppgave du kan få til eksamen. I denne øvelsen skal dere samle notater og diskutere vedlegget. Først i neste steg skal du øve deg på å skrive et godt svar på oppgava.

Les eksamensoppgava og tekstvedlegget under. Skroll deretter nedover og gjør øvingsoppgavene under tekstvedlegget.

Oppgave 1

Vedlegg: Utdrag fra romanen Tante Ulrikkes vei (2017) av Zeshan Shakar.

Svar på spørsmålene:

a. Hvilket forhold har Jamal og Mo til hjemstedet sitt, Stovner? Forklar med egne ord.

Svaret blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

b. Gjør rede for hvordan Mo og Jamal blir beskrevet i teksten. Bruk minst tre eksempler som viser hvordan de blir skildra. Hva er det ved personbeskrivelsene som gjør at du tolker dem slik?  

Svaret blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

c. Hvorfor tror du Jamal og Mo har så ulikt forhold til hjemstedet sitt? Begrunn svaret ved å vise til minst ett eksempel i teksten.

Svaret blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

Svaret blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • bruk av fagspråk

 • tekst i kontekst

 • formalia

Relatert innhold

I romanen Tante Ulrikkes vei beskriver to unge gutter livet sitt i bydelen Stovner utenfor Oslo. Les utdragene.

Oppdrag 1: Noter og diskuter oppgave 1

 1. Les oppgave 1 i eksempeloppgava over. Skriv deretter ned notater som skal være svar på dette spørsmålet i boksen under.

 2. Sammenlikn det du har svart med svara til andre i klassen. Hvis du syns andre har gode svar, så skriv ned disse i notatene dine.

Oppdrag 2: Noter og diskuter oppgave 2

I oppgave 2 er det tre ulike oppdrag:

 1. Gjør rede for hvordan Mo og Jamal blir beskrevet i teksten.

 2. Bruk minst tre eksempler fra teksten som viser hvordan de blir skildra.

 3. Hva er det ved personbeskrivelsene som gjør at du tolker dem slik?

Jobb aleine:

Skriv notater til disse tre oppdragene i boksene under. I hver boks kan du trykke på en knapp oppe til høyre for å få hjelp.

Jobb i grupper:

Sammenlikn svara deres. Noter ned hvis du syns de andre i gruppa har gode innspill. Eksporter teksten din til slutt.

Oppdrag 3: Noter og diskuter oppgave 3

I oppgave 3 skal du reflektere over hvorfor Mo og og Jamal har ulikt forhold til hjemstedet sitt, Stovner.

a. Jobb i grupper

Gå sammen i grupper. Diskuter spørsmålet i oppgave 3. Dette kan være til hjelp i diskusjonen:

 • Hvilket inntrykk får du av Stovner ut fra det du leser om Mo og Jamal? Hva slags sted er det?

 • Hvilken sammenheng kan Mo og Jamals identitet ha med følelsene de har for hjemstedet sitt?

 • Hvilke drømmer for framtida har Mo? Kan disse ha noe med følelsene han har for Stovner å gjøre?

b. Jobb aleine

Skriv ned svar på spørsmålet etter gruppediskusjonen i tekstboksen under.

Gå videre

Hvordan vil et godt svar på denne oppgava se ut? Gå videre til ressursen "En modelltekst om Tante Ulrikkes vei" for å finne ut hvordan du kan svare godt på leseoppgava om skjønnlitteratur.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.12.2021

Læringsressurser

Forbered deg til skriftlig eksamen