Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

En modelltekst om Tante Ulrikkes vei

Hvordan skal du skrive et godt svar på leseoppgava til eksamen? Les en modelltekst og diskuter med medelever hva som gjør denne til en god besvarelse. Etterpå skal du prøve å skrive selv.
Tre jenter sitter ved et bord og diskuterer. De har hver sin pc, og alle ser på noe på den ene jenta sin pc. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Les en modelltekst for å forstå hva som er et godt svar

Før du setter i gang med å skrive svaret på oppgava, kan det være lurt å lese en modelltekst. En modelltekst er et godt svar på ei oppgave som likner den du skal løse. Da får du både inspirasjon og en bedre forståelse av hva som forventes av et godt svar på oppgava.

Modellteksten er svar på spørsmål om et utdrag fra romanen Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar.

Les spørsmålene og svara under. Samarbeid deretter med andre elever i klassen om oppgavene under modellteksten.

Oppgave 1

Vedlegg: Utdrag fra romanen Tante Ulrikkes vei (2017) av Zeshan Shakar

Svar på spørsmålene:

a. Hvilket forhold har Jamal og Mo til hjemstedet sitt, Stovner? Forklar med egne ord.

Svaret blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

Svar:

Jamal og Mo bor på Stovner, men ser ut til å ha et helt ulikt forhold til hjemstedet sitt. Mens Jamal er stolt av Stovner og sier at "[...] Stovner, T.U.V., Tante Ulrikkes vei, du veit, representerer alltid", virker Mo som han ønsker seg vekk: "Jeg plasserte meg selv steder, steder jeg innbilte meg var skikkelig ikke Stovner."

b. Gjør rede for hvordan Mo og Jamal blir beskrevet i teksten. Bruk minst tre eksempler som viser hvordan de blir skildra. Hva er det med personbeskrivelsene som gjør at du tolker dem slik?  

Svara blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

Svar:

Mo og Jamal framstår som kontraster. Årsaken til at de virker så ulike, er at forfatteren, Zeshan Shakar, har valgt å gi dem helt ulike stemmer.

Jamal blir beskrevet som det vi kanskje tenker på som typisk for Stovner – en slags gangstertype. Han liker musikk som er opprørsk. I tillegg karakteriserer språket ham som en outsider. Han snakker for eksempel multietnolekt: "Glem han, han er borte, han tisharen der."

Språket til Mo er helt annerledes. Han skriver godt norsk, og språket er prega av metaforer: "En flukt uten føtter". Dermed virker han kanskje heller som en mer seriøs og skoleflink gutt.

I tillegg har de to guttene ulikt temperament. Jamal virker både utadvendt og selvsikker. Vi får dette inntrykket fordi han bruker mye slang, banneord og utrop: "Liksom, ghettoen blæsta ut fra den stereoen ass. Det var så jævla real ass, skjønner du hva jeg mener?". Mo virker heller forsiktig og sjenert. For eksempel er språket hans mer dempa: "Det er nesten flaut å snakke om, men det var sånne drømmer jeg hadde."

c. Hvorfor tror du Jamal og Mo har så ulikt forhold til hjemstedet sitt? Begrunn svaret ved å vise til minst ett eksempel i teksten.

Svaret blir vurdert på følgende områder:  

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

Svar:

Jeg tror årsaken til at Mo og Jamal har ulikt forhold til hjemstedet, henger sammen med identitet. Det er tydelig at Jamal identifiserer seg med Stovner og setter pris på bakgrunnen sin. Både språket hans og musikken han hører på, er typiske identitetsmarkører for Stovner. Mos identitet er annerledes. Han ønsker å bli sett på som norsk, ikke "norsk med utenlandsk bakgrunn". Dermed ønsker han seg bort fra Stovner, der det bor mange med minoritetsbakgrunn.

Hvorfor er dette et godt svar på oppgava?

Oppgave 1

Å lese modelltekster, slik som svaret over, er fint for å forstå hva som skal til for å svare godt på leseoppgava til eksamen. Men i tillegg bør du studere svaret nøyere for å forstå hvorfor det er et godt svar. Du må rett og slett finne ut av

 • hva det er med språk og innhold som gjør at svaret får høy måloppnåelse

 • hva du kan ta med deg fra dette svaret når du selv skal ha eksamen

A) Studer innholdet i oppgave a

Les spørsmål og svar til oppgave a (avsender og formål). Diskuter deretter disse punktene med en medelev:

 1. Dette svaret er kort, men veldig presist. Hva betyr det at dette er et "presist" svar?

 2. Hvordan får skriveren til å være presis?

B) Studer innhold og språk i oppgave b

Les spørsmål og svar til oppgave b og svar på følgende:

 1. Det aller første avsnittet i svaret på oppgave b gir et presist svar på oppgava. Hvordan gjøres dette?

 2. Hvordan blir sitater brukt som begrunnelse når både Mo og Jamal blir karakterisert i avsnitt to og tre?

 3. Strek under setningene som er et svar på det tredje oppdraget i oppgave 1b: "Hva er det ved personbeskrivelsene som gjør at du tolker dem slik?  "

 4. Hvordan klarer skriveren å svare på dette spørsmålet uten å bruke ordet "jeg"?

 5. Hvordan blir språklige virkemidler og personkarakteristikk kopla sammen i dette svaret?

 6. Hvorfor er dette et godt strukturert svar?

 7. Strek under ord og fraser som skaper flyt, altså setningskoplere, i svaret.

C) Studer innholdet i oppgave c

Dette svarer viser både forståelse av tekst og god evne til å reflektere selvstendig. Hvordan?

Ung, kvinnelig tenåring sitter og tenker. Hun har lagt fingeren på det ene kinnet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2. Oppsummer

Skriv en logg der du oppsummerer hva du kan ta med deg til egen skriving etter å ha lest og plukket fra hverandre denne modellteksten. Legg vekt på både språk og innhold. Dette er stikkord til hva du kan ta med i loggen:

 • Hvordan skal jeg strukturere svaret mitt?

 • Hvordan skal jeg skape flyt mellom setninger og avsnitt i teksten min?

 • Hvordan skal jeg svare presist på alle oppdragene i spørsmålene?

 • Hvordan, og hvorfor, skal jeg bruke fagbegreper?

 • Hvorfor er det så viktig å skrive om hvordan forfatteren skriver?

 • Hvordan kan jeg kople sammen språklige virkemidler og tekstens tema?

 • Hvordan skal jeg vise kunnskap om tekst i kontekst og evne til selvstendig refleksjon?

CC BY-NC-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 05.01.2022

Læringsressurser

Forbered deg til skriftlig eksamen