Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

En gåte som må løses?

“Meningen i poesi er av underordnet betydning”, sa den danske forfatteren Karen Blixen.

Mange tror at dikt er som en gåte som må løses. Men like viktig kan det være å bare oppleve diktet og undre seg over det.

Oppgave 1

  1. Les haikudiktet av Petter Solberg under og skriv ned de spørsmålene den konsentrerte, korte teksten vekker i deg.
  2. Tegn diktet! Ofte kan tegningen din vise hvordan du vil tolke diktet eller hva du undrer på.
  3. Sammenlign tegningen med tre andre i klassen. Har dere tegnet diktet noenlunde likt? Forklar hvorfor dere valgte å tegne diktet slik dere gjorde.

tankespinn

flue fanger edderkopp

hvem er sterkest i landet her


(Solberg, 2008, Copyright)

Oppgave 2

Skriv et haikudikt!

Diktet til Petter Solberg i oppgave 1 er et såkalt haikudikt. Haikudikt er en lyrikksjanger fra Japan med strenge regler. Diktet skal være over tre linjer, og det skal ha 17 stavelser fordelt i et bestemt mønster.

Nå skal du lage egne haikudikt, men du trenger ikke følge andre regler enn at

  • diktet skal være kort,
  • og at det skal være over tre linjer.

Prøv å lage dikt som skal få leseren til å undre seg. Noe som er litt rart og originalt. Et godt tips er å tilføre et overraskelsesmoment i den siste linja, slik Solberg gjør i diktet over.

Kilder

Sitat av Karen Blixen tatt fra https://www.ordtak.no/sitat.php?id=13858

Solberg, P (2008). Dikt uten tittel. Enkelstående dikt skrevet for NDLA.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 13.01.2020

Læringsressurser

Å skrive lyrikkanalyse