Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlign dikta!

I denne oppgava skal du sammenligne dikta "Ord over grind" av Halldis Moren Vesaas og "Hvilket rom har bare plass til én?" av Gro Dahle.
Gammel tregrind ved ei blomstereng. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tekstene

Del 1. Forstå dikta enkeltvis

En god teknikk når du skal sammenligne dikt, er å først konsentrere deg om det ene diktet og gjøre deg opp ei mening om hva det handler om. Prøv deretter å glemme dette diktet litt og bare fordype deg i det andre diktet. Selve sammenligninga konsentrerer du deg om i en tredje fase.

 1. Først skal du jobbe helt aleine. Ikke snakk med andre i klassen: Les diktet "Ord over grind" tre–fire ganger. Skriv ned ei setning som skal sammenfatte hva som er tema i diktet: Tema i diktet er....
 2. Gjør det samme med det andre diktet.
 3. Sammenlign med to–tre andre i klassen. Har dere skrevet det samme, eller har dere vidt forskjellige meninger? Forklar de andre hvorfor dere tolka diktet som dere gjorde.

Del 2. Hvorfor akkurat disse to?

Hvorfor er det akkurat disse to dikta som er satt sammen? Hva skal jeg se etter? Det er gode spørsmål å stille seg når du skal sammenligne dikt.

Jobb aleine og skriv ned svar på:

 1. Har disse dikta noen tematiske likheter?
 2. Er det noen viktige forskjeller mellom dikta?
 3. Sammenlign svara deres med andre i klassen.

Del 3. Nærles dikta

Neste steg er å forstå hvordan forfatterne har skrevet dikta sine for å formidle tema. Om du har arket foran deg på papir, må du ha en penn eller blyant i hånda. Hvis du ser på skjerm, bør du lime diktet inn i et dokument der du kan skrive inn kommentarer:

 1. Les først "Ord over grind". Marker alle virkemidler du syns får fram temaet. Skriv fagbegrepet i margen på arket.
 2. Gjør det samme med "Hvilket rom har bare plass til én?".
 3. Oppsummer på tavla: Skriv alle fagbegrepene dere i klassen vil bruke om dikta og vis hvor i teksten dere har funnet virkemidlene.
Litt hjelp på veien?
 • Halldis Moren Vesaas bruker grinda som bilde på grensa mellom jeg-personen og den andre. Også Gro Dahle bruker et lignende bilde. Finn det.
 • Bildebruken i de to dikta er ellers ganske forskjellig. Hvilket dikt inneholder mange ulike bilder? Og hvilket dikt bygger i all hovedsak på ett grunnleggende bilde?
 • Tonen og stemninga i dikta er ulik. Hvilken jeg-person virker mest fornøyd med situasjonen sin?
 • Forholdet mellom "jeg" og "du" er forskjellig i de to dikta. Forklar.
 • Tekstene har svært ulik ytre form. Gjør rede for forskjellene.
 • Passer den ytre forma dikterne har valgt, til innholdet og stemninga de vil formidle?

Del 4. Diskuter dikta

Hva vil egentlig disse dikta si dere? Går det an å være uenig eller enig med det lyriske jeg-et i dikta? Skriv ned egne argumenter eller erfaringer og diskuter med resten av klassen. Bruk gjerne sitater fra dikta i diskusjonen.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Å skrive lyrikkanalyse