Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lyrikkanalyse: Samskriv om et virkemiddel

Du har allerede fått prøvd deg på å skrive et avsnitt om virkemiddelbruk alene. Nå skal du skrive et avsnitt sammen med to medelever.

Oppgave

Jobb sammen i grupper på tre. Bruk gjerne et delt dokument dere alle kan skrive i, og gå fram slik:

 1. Dere skal skrive om kontrastene i diktet "Mareritt i eventyrskogen". Ha diktet foran dere som hjelp mens dere skriver.
 2. En på gruppa åpner et samskrivedokument og inviterer inn de to andre på gruppa, og læreren.
 3. Snakk sammen før dere setter i gang med å skrive. Bli enige om hva dere vil legge vekt på, og velg ut tre-fire eksempler dere vil bruke som "bevis". Kopier notatene deres over i samskrivedokumentet.
 4. Den yngste på gruppa skal ta for seg tema- og kommentarsetningene, den nest eldste fletter inn sitater i teksten, mens den eldste skal skrive om hva slags funksjon kontrastene har i teksten.
 5. Be læreren kommentere underveis mens dere skriver. Dessuten må alle tre lese godt over hele avsnittet når dere er ferdige, og passe på at setningene henger godt sammen.

Nyttige uttrykk og setninger

Her er noen uttrykk og setninger som kan passe i et avsnitt om kontraster. Kopier gjerne lista over i samskrivedokumentet deres og ta det dere har bruk for.

 • stemmen i diktet
 • det lyriske jeg-et
 • verdilada ord
 • konnotasjoner
 • kontraster
 • kontrastord
 • Diktet er bygd opp rundt kontraster.
 • På den ene siden har vi ord som …
 • På den andre siden ...
 • Felles for orda som handler om barndommen er at …
 • Ord som brukes om barndommen er for eksempel …
 • I tillegg brukes ord som "…" og "..." for å vise …
 • Om voksenlivet, derimot, brukes det ord som …
 • Dessuten skildres …
 • Slik får disse kontrastene fram …
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 28.08.2018

Læringsressurser

Å skrive lyrikkanalyse