Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tips til novelleanalyse av "Det ødelagte gjerdet"

Skal du skrive en novelleanalyse av "Det ødelagte gjerdet"? Her får du noen tips til hvordan du kan gå fram.

Denne ressursen skal være til hjelp for deg som syns det er vanskelig å skrive lengre tekster. Skjønner du ikke helt hva du skal se etter når du skal analysere tekster? Spørsmålene under kan forhåpentligvis hjelpe deg på vei.

I tillegg vil du finne hjelpesetninger som du kan bruke i teksten din. Disse er fine for deg som sliter med skrivesperre eller å starte setninger på en god måte.

Del 1. Motiv

Når du formulerer motivet, skal du ikke tolke novella. Du skal bare gjenfortelle det som skjer i novella. Noen tips:

 • Se for deg novella som en film. Formuler kort (50–100 ord) hva som skjer.
 • Introduser de to para i novella. De er alle fire hovedpersoner.
 • Bruk fagbegrepet "parallellhandling" om oppbygginga av novella. For her er det jo to historier som skjer samtidig.
Hjelpesetninger

Disse setningene kan hjelpe deg til å starte setningene dine på en god måte. De kan også hjelpe deg om du står fast i skrivinga. Husk at det ikke er meninga at du skal bruke alle!

 • Motivet i novella er ...
 • Vi møter to par ... Det gamle paret befinner seg ...
 • Novella er bygd opp av ...
 • Det er sommer, og ...
 • Mot slutten av novella ...
 • I avslutninga av novella ...

Del 2. Tema

Ei presis formulering av det du mener er temaet, må du selvfølgelig få til selv, men her er noen tips til hva som kan være viktig å se etter:

 • Hvorfor tror du forfatteren har valgt å bygge opp novella av to parallellhandlinger, der synsvinkelen skifter mellom et gammelt og et ungt par?
 • De to para har ulike syn på hva som bør gjøres med gjerdet. Finn sitater i novella som viser dette. Hva kan det bety?
 • Hvordan er stemninga og tonen mellom den gamle mannen og den gamle kvinnen? Hvordan snakker de til hverandre? Sammenlign med noen replikker mellom det unge paret.
 • Hva sier den unge jenta om hvordan det må være å bli gammel? Og hva sier den gamle mannen om å være ung?
Hjelpesetninger
 • Temaet i novella er ...
 • Dette temaet kommer særlig til syne gjennom parallellhandlinga, da ...
 • Para sine ulike syn på "det ødelagte gjerdet" viser at ...
 • Når den unge jenta ser gjerdet, sier hun ... (bruk et sitat)
 • I kontrast til dette står det gamle parets syn på gjerdet. De ...
 • De to para har også ulike syn på ...
 • Kontrasten mellom para blir forsterket om vi ser på stemninga ...
 • Hvis vi sammenligner det de sier om ...

Del 3. Komposisjon

Når du skal skrive novelleanalyser, er det viktig at du skriver om det viktigste virkemiddelet først. Og i "Det ødelagte gjerdet" er trekk ved komposisjon spesielt viktig å skrive om. Forfatteren har tatt noen valg som gjør at komposisjonen skiller seg noe ut. Det er viktig å både beskrive disse trekka og reflektere over hvorfor han velger å skrive slik.

 • Parallellhandlingene er en viktig del av komposisjonen. Kanskje kan du bruke fagbegrepet kontrast om stemninga i parallellhandlingene? Hva er det som står i kontrast til hverandre? Et tips: Legg merke til hvordan kvinnene reagerer når mennene tar dem på låret.
 • Et viktig virkemiddel er hvordan handlinga nesten umerkelig glir – i ei og samme setning – fra det unge til det gamle paret. Finn en passasje der dette skjer. Hvilken funksjon har dette?
 • Har novella et tydelig høyde- eller vendepunkt? Hvor er i så fall det?
Hjelpesetninger
 • Når det gjelder komposisjonen, er den preget av ...
 • Det oppstår en kontrast mellom ...
 • Kontrasten ser vi tydelig i scenen da ...
 • Synsvinkelen veksler mellom ...
 • Effekten av dette er at ...
 • Høyde/-vendepunktet er da ... / Novella har ikke noe tydelig høydepunkt, i stedet ...

Del 4. Synsvinkel

Hvilket navn vil du sette på forteller og synsvinkel? Her bør du legge merke til:

 • Hvilke pronomen blir brukt? Han/hun eller jeg?
 • Kommer vi inn i tankene til noen av personene?
 • Ligger synsvinkelen hos en eller flere av personene i novella?
Hjelpesetninger
 • Fortelleren i novella er ...
 • Synsvinkelen er lagt til ...
 • Vi kommer inn i tankene til ... Dette ser vi når han tenker ...
 • Når forfatteren har valgt denne synsvinkelen, forsterkes ...

Del 5. Andre virkemidler

 • Gjentagelser: Legg merke til koppene med de oransje blomstene, det ødelagte gjerdet og sola.
 • Symbolikk: Sola gjentas ikke bare, den kan også være et symbol. Hvordan da? Les for eksempel avslutninga av novella. Her er sola "rød". Når blir den det? Og hva kan det bety?
 • Symbolikk: Det ødelagte gjerdet – hva kan det bety? Finn sitater som handler om dette og reflekter rundt hvordan de to para snakker om gjerdet.
Hjelpesetninger

Et viktig virkemiddel i novella er ...

Denne gjentagelsen viser at ...

I tillegg blir sola gjentatt, da det står "..." (bruk sitat)

Sola kan symbolisere ...

Også det ødelagte gjerdet fungerer som et symbol, ...

Alt i alt viser denne symbolikken at ...

Del 6. Tittel og avslutning

Du skal alltid vie tittelen og avslutninga av ei novelle spesiell oppmerksomhet når du skriver novelleanalyser. Kanskje har du allerede skrevet om "det ødelagte gjerdet" og "den røde sola", men bruk likevel noen setninger til å reflektere over hvordan avslutninga og tittelen er viktig for temaet.

Andre tips
 • Gi novelleanalysen din en spennende tittel. "Novelleanalyse av Det ødelagte gjerdet" er ikke det. Tittelen på analysen bør speile tematikken i novella.
 • Lag ei innledning og ei avslutning som henger sammen – altså en sirkelkomposisjon. I innledninga kan du for eksempel skrive litt generelt om temaet i novella før du presenterer tekst og forfatter. Da kan du bruke avslutninga til å gripe fatt i denne.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 29.04.2020

Læringsressurser

Å skrive novelleanalyse