Hopp til innhold

Litterære tekster

Eksempel: søknad på stilling som lærling

En enkel søknad der skriveren fokuserer på at han er motivert og har erfaring og egenskaper som gjør at han kan passe inn i bedriften.

Andreas Solberg
Kirkegata 21
3258  LARVIK                                                                15april 2016

Risøya Bilservice AS
Storgata 15
3290 Larvik

Søknad på stilling som lærling

Jeg viser til annonse i Sandefjords Blad 11. april og søker med dette på den ledige stillinga som lærling i bilmekanikerfaget. Jeg er snart ferdig med Vg2 kjøretøy på Thor Heyerdahl videregående skole og har vært utplassert i bedrift en dag i uka dette skoleåret. Utplasseringa har virkelig gitt mersmak, og jeg er veldig motivert til å satse på bilmekanikeryrket.

Jeg regner meg selv som en pliktoppfyllende og selvstendig person som er til å stole på og glad i å jobbe. Utplasseringa og sommerjobben jeg har hatt i tre år nå, har lært meg en del om god kundebehandling og service. Jeg har også lært hvor viktig det er med et godt samarbeid på jobben, og jeg har fått skryt for at jeg er flink til å bidra til et godt sosialt miljø.

Som referanser kan jeg oppgi kontaktlæreren min på Thor Heyerdahl videregående skole, faglærer Ivar Næss (tel. 33 00 22 09), avdelingsleder Per Ola Nygard hos Bertel O. Steen (tel. 33 19 77 33) og daglig leder for Brænden storkiosk, June Christensen (tel. 45 25 96 23).

Jeg kan begynne i stillinga når som helst etter skoleslutt 19. juni. Jeg håper på et positivt svar og møter gjerne til intervju.

Med vennlig hilsen

Andreas Solberg
Andreas Solberg

Vedlegg: CV

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 21.01.2019

Læringsressurser

Yrkesretta sjangrer