Hopp til innhold

Fagstoff

Rapport

En rapport er en tekst som skal gi saklig informasjon om et saksforhold eller et utført arbeid, og den kan inneholde både faktaopplysninger, analyser og vurderinger som mottakeren har behov for. Det finnes mange ulike typer rapporter, med forskjellige krav til utforming og innhold.
To voksne menn i røde arbeidsdresser, med hjelm og hørselsvern. De står ved siden av hverandre inne i et stort teknisk anleggsbygg og smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mange typer rapporter

I noen sammenhenger er det så vanlig å skrive rapporter at det blir laget faste skjemaer som skal fylles ut, som for eksempel skademeldinger i trafikken og tilstandsrapporter for boliger. I yrkeslivet skriver vi arbeidsrapporter for å dokumentere hvordan et arbeid har blitt utført, mens forskere skriver forskningsrapporter for å dokumentere hvordan de har kommet fram til resultatene sine.

Krav til en rapport

Den som leser en rapport, venter seg nyttig og korrekt informasjon om en sak eller en hendelse. I rapporter må du derfor alltid være nøyaktig med tid, sted og navn. Du må skrive saklig og forholdsvis kort, men samtidig passe på at alle vesentlige opplysninger er med. Rapporter skrives alltid i 1.person: jeg eller vi.

Oppsett

Når du skriver rapporter i forskjellige fag i skolen, får du vanligvis beskjed om hvordan du skal sette dem opp og hva de bør inneholde. Hvis du står mer fritt til å utforme rapporten, kan du for eksempel bruke oppsettet for enkel rapport:

Rapporthode

Du begynner med et rapporthode som inneholder følgende opplysninger:

  • dato for dagen du skriver rapporten
  • hvem som skal ha rapporten
  • hvem som har skrevet rapporten
  • hva rapporten handler om

Rapporthodet plasserer du øverst til venstre på arket.

Innledning

Innledningen skal forklare mer detaljert hva rapporten handler om.

Hoveddel

I hoveddelen legger du fram alle fakta som du mener det er viktig å ha med. For å gjøre teksten din mer oversiktlig, kan du godt lage en overskrift for hvert hovedpunkt i rapporten. Da blir det også lettere å kontrollere om du har fått med alt du skal.

Avslutning

Som avslutning kan du komme med din egen vurdering dersom du har blitt bedt om det. Når rapporten er ferdig, må du huske å skrive under for hånd. Din underskrift viser at du går god for innholdet.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 22.01.2019

Læringsressurser

Yrkesretta sjangrer