Hopp til innhold

Fagstoff

11 kreative tips til framføringer

Her vil du få tips til små triks for å lage mer interessante framføringer.

Klassiske framføringer

Har du noen gang brukt 90 minutter på å høre andre i klassen holde foredrag? Hvor mye husker du egentlig etter en slik time? Ofte viser det seg at alle foredragene er veldig like: Elevene går opp foran klassen, snakker mens de trykker seg framover på en Powerpoint og går ned igjen og setter seg. Etter timen husker ingen noen ting av det noen har sagt.

Men det være slik? Hva om læreren din hadde gjort det samme? Holdt foredrag i 90 minutter uten å snakke med dere? Årsaken til at så mange gjør det på denne måten, er nok at de tenker at det er slik læreren vil ha det. Men læreren din vil nok aller helst at de andre elevene i klassen lærer noe av foredraget ditt.

Hvem er målgruppa?

Her vil du få en innføring i hvordan du kan gjøre framføringer mer kreative og interessante. En god innfallsvinkel til foredrag er å tenke at de andre elevene i klassen er målgruppa, ikke læreren din.

Metode 1: Engasjer medelevene dine

Et godt tips for å "vekke" de andre i klassen og skape interesse for foredraget er å engasjere dem på ulike måter. Dette kan være både før, underveis og etter framføringa.

Tips 1: Spill på forhåndskunnskapene

Før du skal holde et foredrag, spør medelevene dine om hva de kan om emnet fra før. Skal du snakke om drivhuseffekten og bærekraftige energikilder, kan du spørre: "Hvilke energikilder tror dere er gode for miljøet?". Skriv gjerne ned svar på tavla, så kan du vende tilbake til dem i foredraget.

Tips 2: Lag før- og etter-quiz

Skal du lage en presentasjon som tar for seg mye fakta, kan det være en god idé å starte med fem enkle faktaspørsmål for å vekke oppmerksomheten til medelevene. Hvor mye kan de om emnet fra før? Så kan du fortelle dem at du kjører samme quizen når foredraget er slutt. Kanskje vanker det en premie til vinneren?

Tips 3: Lag underveistester

Tester er enkle og kjappe å gjennomføre. Hvis foredraget ditt handler om partier i Norge, kan du legge inn tester underveis. Det kan være enkle spørsmål der elevene skal svare ja/nei på påstander som "Fremskrittspartiet vil ha høye skatter". Medelevene dine vil garantert huske Fremskrittspartiets skattepolitikk bedre om de må tenke gjennom spørsmålet på egen hånd, enn om du bare skulle sagt det som del av en monolog.

Tips 4: Still spørsmål underveis

I stedet for å holde en 15 minutters monolog, kan du stoppe opp innimellom med noen spørsmål. Se for deg at du lytter på ei framføring om samisk språk. Hva om du får spørsmålet "Vet dere om alle samer snakker ett språk?". Da blir du tvunget til å tenke gjennom dette spørsmålet. Det er gode sjanser for at du vil huske svaret langt bedre enn om opplysningen bare kommer som en del av en større ordflom.

Tips 5: Legg inn korte diskusjonsoppgaver

Det er ikke sikkert du har all verdens tid på deg til å holde foredraget ditt, men prøv å legge inn en kort diskusjonsoppgave eller to for å aktivere medelevene. Hvis du skal snakke om ulike forventninger og press ungdom opplever i hverdagen, kan du be de andre i klassen bruke 30 sekunder i par på å bestemme seg for hva de mener skaper mest press. Dette er for eksempel en god metode like før du skal vise forskning eller statistikk. Kanskje klassens meninger samstemmer helt med statistikken? Eller kanskje blir de overrasket over resultatene du viser etter diskusjonsoppgaven?

Tips 6: Ha avstemninger

I stedet for diskusjoner kan du også ha avstemninger og vise resultatet foran klassen. Du kan telle hender eller bruke digitale programmer, som for eksempel mentimeter.com.

Tips 7: Legg inn rollespill

Om dere er flere som skal framføre i ei gruppe, er det å legge inn små rollespill interessante avbrekk for dem som hører på. Hvis du presenterer en roman, ei novelle eller et drama, kan dere for eksempel framføre ei scene fra teksten og kommentere den etterpå. Om emnet er "For eller i mot vindmøller", går det også an å lage korte scener der konfliktlinjene blir framført som et rollespill. Det kan ofte være enklere å forstå og huske enn om du bare forteller om det de ulike sidene er uenige om.

Metode 2: Visualiser det du skal presentere

Har du noen gang tenkt over at måten du holder foredrag på bør tilpasses det du skal snakke om? Av og til kan det være tavla passer bedre enn en Powerpoint. Eller kanskje det er lurere å bruke film eller en modell?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 01.11.2022

Læringsressurser

Presentasjoner og foredrag