Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Presenter din løsning på et bærekraftsproblem

Kan din fagkunnskap være en del av løsningen? Og vet du hvordan du kan presentere ideene dine på en måte som gjør at andre tror på dem? Det er viktig for å få hjelp til å realisere dem.
Automatisk trafikkontroll-skilt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

FNs 17 bærekraftsmål er et felles oppdrag til alle verdens land om å få til . Hvert mål definerer et område som vi må jobbe med.

Oppgave

Del 1: Finn og velg et problem

 1. Les om bærekraftsmåla. Se først over alle måla. Klikk så på hvert mål og få med deg konkret informasjon om hvert problemområde, i tillegg til flere delmål:


  Bærekraftsmåla på FN-sambandets nettsider

 2. Velg deg et mål som du synes virker relevant til ditt studieprogram. Du kan velge et delmål eller ett av hovedmålene. Tenk på hvilke kunnskaper og ferdigheter du har med deg fra yrkesfaga dine som kan være nyttige når du skal løse problemet.
 3. Når alle har valgt et mål, kan dere dele dette i klassen. Bli enige om ett mål som dere kan finne løsninger på ved hjelp av fagkompetansen som dere sitter med.
Eksempler på delmål som kan brukes

Under mål nr. 3, "God helse":

3.6) Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.

Under mål nr. 5, "Likestilling mellom kjønnene":

5.b) Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.

Under mål nr. 12, "Ansvarlig forbruk og produksjon":

12.5) Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

Del 2: Hva slags løsninger kan dere bidra med?

 1. Del inn i grupper. Bli enige om regler for gruppa ved å ta en runde der alle beskriver hva de trenger for at gruppearbeidet skal fungere. Skriv ned det dere blir enige om.
 2. Diskuter først problemet og situasjonen slik den er i dag.
 3. La hvert gruppemedlem skrive ned noen tanker om løsninger på disse problemene. Bruk fem minutter på dette.
 4. Del tankene i gruppene – alle får to minutter hver til å beskrive sine ideer.
 5. Hvordan kan fagkunnskapen deres brukes til å komme opp med gode løsninger? Søk etter relevant informasjon fra fagbøker og elektroniske kilder som dere vurderer som gode.
 6. Kom fram til et felles forslag til løsning.

Del 3: Presenter løsninga på en overbevisende måte

 1. Presenter løsningen deres for klassen.
 2. Bruk denne sjekklista for presentasjonen til å gi hverandre tilbakemeldinger:
 • Løsningene er konkrete og gjennomførbare.
 • Gruppa har brukt fagkunnskap på en god måte.
 • Dere får fram ideene på en tydelig måte.
 • Presentasjonen skaper engasjement.
 • Dere virker troverdige som fagpersoner.

Nyttige ressurser

Du får tips om hvordan du kan lage en god muntlig presentasjon i disse ressursene:

Relatert innhold

Å lage en disposisjon betyr å skrive ned stikkord om hva du skal si, og i hvilken rekkefølge.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 06.12.2019

Læringsressurser

Presentasjoner og foredrag