Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vurdering av muntlig presentasjon

Se først hvordan lektor Inger Holtan og elevene hennes ved Hartvig Nissens skole i Oslo arbeider med vurdering av muntlig presentasjon. Utarbeid deretter et vurderingsskjema.

Hva sier læreplanen om muntlige ferdigheter?

Læreplanen sier at "Norsk har et særlig ansvar for utviklingen av muntlige ferdigheter." (Utdanningsdirektoratet, 2019, s. 4). Du skal kunne "planlegge og framføre ulike typer muntlige presentasjoner tilpasset mottakerne." I norskfaget skal du ikke bare delta i diskusjoner og holde foredrag, presentasjoner og taler. Du skal også arbeide målretta for å bli stadig dyktigere i muntlige situasjoner.

Ikke bare for fordi læreplanen sier det...

Det er helt naturlig å grue seg til å holde framføringer. Om du holder framføringa aleine, har du hele klassens øyne rettet mot deg. Det eneste som hjelper mot nervøsitet, er å øve på situasjonen mange ganger. For det å bli trygg på framføringer og andre muntlige situasjoner, er viktig å ta med seg til høyere utdanning. I tillegg kan det være at både ditt framtidige yrke og engasjement i frivillige organisasjoner krever at du står foran et publikum og holder innlegg.

Tilbakemelding fra medelever

En god metode for å bli bedre til å holde presentasjoner er å få tilbakemelding. Ikke bare av læreren din, men også de andre elevene. For at tilbakemeldingene ikke bare skal være av typen "bra" eller "kunne kanskje lagd litt finere Powerpoint", er det viktig å ha vurderingskriterier.

Å ta imot kritikk er det veldig få som er gode til. Dermed er det viktig at du forbereder deg før du leser tilbakemeldingene fra medelevene dine: De skriver ikke dette fordi de vil være slemme, men for å hjelpe deg til å bli enda bedre.

Hvordan gi tilbakemelding?

Vi kan gi tilbakemeldinger på ulike måter. Videoen ovenfor viser deg én mulig framgangsmåte: Eleven som holder foredrag, får tilbakemeldinga umiddelbart av resten av klassen.

En annen metode kan være å få korte skriftlige tilbakemeldinger som du kan ta med deg hjem og lese i ro og fred. Da kan det være lettere å ta til seg det som står i kommentarene.

Vær vennlig

Når dere gir tilbakemeldinger til hverandre, er det spesielt viktig å tenke på at disse må være vennlige og konstruktive. Husk at mange gruer seg til framføringa og synes det er en vanskelig situasjon. Før du gir tilbakemeldinga, skal du tenke: Hvordan hadde jeg reagert om jeg hadde fått denne selv?

Om dere skriver tilbakemeldinga, er en tommelfingerregel at dere aldri skal skrive flere negative kommentarer enn positive.

Oppgave 1

Se videoen og jobb deretter med spørsmåla.

  1. Hva vil det si å jobbe i prosess med muntlig presentasjon?
  2. Hva er fordelen ved denne framgangsmåten, ifølge lærer Inger Holtan?
  3. Hva er ei framovermelding?
  4. Inger Holtan bruker begrepet vekstpunkt. Forklar hva et vekstpunkt er for noe.
  5. Etter foredraget til Andrea åpnes det for respons i klassen. Hva skal medelevene gi respons på?
  6. Hvorfor setter Andrea pris på denne måten å bli vurdert på?
  7. Hva er hverandre-vurdering?
  8. Hvorfor liker elevene i klassen å bruke responsskjemaer?
  9. Hvilke fordeler gir vurderingsarbeid i responsgrupper, ifølge læreren?
  10. Hva syns du om arbeidsmåtene som blir presentert i filmen? Har du brukt noen av dem før?

Oppgave 2

Vurderingsskjema

Lag et forslag til et vurderingsskjema for muntlig presentasjon. Jobb først i grupper og bli deretter enige om et felles skjema, sammen med de andre i klassen og med læreren.

Kilder

Utdanningsdirektoratet (2019). Læreplan i norsk (NOR01 - 06). Henta fra https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/NOR01-06.pdf

CC BY-NC-SASkrevet av Cecilie Isaksen Eftedal, Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Presentasjoner og foredrag