Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk nabospråkforståelsen

I denne oppgava skal dere lage hypoteser, utforske og konkludere. Emnet dere skal utforske er språkforståelsen mellom nabolanda i Norden.

Oppgave

Del 1: Hva kan du fra før?

Jobb aleine:

 • Hvilke land består Norden av?
 • Hva med Skandinavia?
 • Hvor mange språk snakkes i Norden?
 • Hva er nordiske språk?

I grupper:

Sammenlikn svara deres. Om det er noe dere er uenige om, bruk SNL.no til å finne ut hva som er riktig svar.

Del 2: Lag hypoteser

Det har blitt forska på hvor godt ungdommer i de nordiske landa forstår hverandre. Hva tror dere forskerne fant ut?

 1. Lag minst tre hypoteser om hvor godt eller dårlig ungdommene i de ulike landa forstår hverandre.
 2. Lag ei forklaring til hver hypotese.

Eksempel

 • En god hypotese er forma som et spørsmål dere kan finne et svar på: "Vi tror ungdommer fra... forstår de skandinaviske språka best".
 • Dere bør også forklare hvorfor dere har laga akkurat denne hypotesen: Årsaken til at vi tror det, er at ...

Del 3: Utforsk hypotesene

Nå skal dere prøve å finne ut om hypotesene deres stemmer eller er gale. Bruk gjerne de fire vedlagte artiklene som hjelp. Finner dere ikke svar her, så spør læreren deres om tips til gode kilder.

Tips:

 1. Det kan være lurt å fordele de ulike artiklene under mellom dere og skrive ned svar. Etterpå skal dere sammenlikne svara deres og finne ut om kildene sier det samme.
 2. Skriv også ned om dere finner momenter som overraska dere, og som dere ønsker å utforske videre.

Relatert innhold

Del 4: Samle data

 1. Diskuter alle funna deres på gruppa og skriv ned
 • om hypotesene deres stemte eller ikke
 • om forklaringene deres var holdbare
 • om det var forklaringer dere ikke hadde tenkt på

Eksempel:

Vi på gruppa trodde at færøyingene hadde dårligst nabospråkforståelse i Norden. Årsaken var at vi ikke forstår færøysk, og derfor regner vi med at de ikke forstår oss. Det at språka ligger så fjernt fra hverandre, og har så ulikt ordforråd, mener vi altså at forklarer svak nabosspråkforståelse.

Denne hypotesen viste seg å være helt feil. Faktisk har færøyingene best nabospråkforståelse av alle i Norden. Årsakene er

 • at de har et ordforråd som er så likt norsk og dansk
 • at de lærer dansk på skolen
 • at de har positive holdninger til skandinaviske språk

Del 5: Del i klassen

Skriv opp alle de viktige funna og forklaringene dere har gjort, slik at hele klassen kan se det. Dere kan bruke tavla eller et dokument som hele klassen kan skrive inn i.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 03.03.2021

Læringsressurser

Norrønt, svensk, dansk og norsk