Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fra nabospråk til norsk

Å oversette fra ett nabospråk til et annet kan by på utfordringer. I alle språk finner vi nemlig mange idiomatiske uttrykk: faste, kulturbestemte uttrykk som ikke kan oversettes ordrett.

Mange av faste uttrykkene er opprinnelig metaforer og tett knyttet til kulturen de har oppstått i. Beslektede språk har gjerne en del idiomer felles. Uttrykket "å kjøpe katta i sekken" finnes også i dansk og tysk: "at købe katten i sækken", og "die Katze im Sack kaufen".

Engelskmennene og svenskene derimot kjøper "a pig in a poke" og "grisen i säcken". De forstår kanskje om vi snakker om en "cat in a bag" eller "katt i säcken", men de vil straks skjønne at vi har et annet morsmål.

I tillegg har selvsagt også nabospråk en del idiomer som vi ikke kan forstå uten å ha lært hva de betyr. En translatør må kjenne til disse uttrykkene for å kunne lage en korrekt oversettelse.

Oppgave 1

Idiomer i det norske språket

I videoklippet forklarer Kjell Ivar Vannebo disse tre idiomene:

 • et ramaskrik
 • det går som hakka møkk
 • å gjøre noen en bjørnetjeneste

Hva betyr uttrykkene, og hvordan har de oppstått? Hvor er de hentet fra?

Oppgave 2

Idiomatiske uttrykk i svensk og dansk

Nedenfor finner du fem svenske og fem danske idiomer. Oversett uttrykkene til norsk på en slik måte at du tar vare på den opprinnelige meningen.

Svenske idiomer

 1. den dagen den sorgen
 2. bli blåst på konfekten
 3. få tala till punkt
 4. lägga vantarna på något
 5. regnet står som spön i backen

Danske idiomer

 1. holde ørerne stive
 2. trille tommelfingre
 3. klemme balderne saman
 4. grine røven i laser
 5. det er ingen ko på isen

Oppgave 3

Oversett utdrag fra Pippi Langstrømpe fra svensk til norsk.

CC BY-NC-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 19.12.2018

Læringsressurser

Norrønt, svensk, dansk og norsk