Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Førstehjelp til å forstå dansk

Hvor godt forstår du dansk? Her skal du både teste – og forsøke å øke – forståelsen din. Du skal også bruke fagbegreper for å peke på forskjeller mellom norsk og dansk.

Del 1: Lytt til dansk

 1. Lytt til Anna Juul i videoen fra DR3 over. Pass på at dere har slått av teksten.
 2. Gjenfortell Anna Juuls råd til hverandre. Ranger i tillegg forståelsen deres på en skala fra 1–10. Om dere syns forståelsen deres var dårlig – prøv å forklare hva som er vanskelig å forstå med dansk tale.
 3. Se videoen en gang til, men denne gangen med tekst. Hvor godt forstår dere innholdet i videoen nå?

Del 2: Fargelegg tekst

Under ser du teksten til første halvdel av videoen. Klipp ut teksten og lim inn i et dokument der du kan redigere. Nå skal dere fargelegge teksten slik:

 • ord som betyr det samme og staves likt som på norsk – grønne
 • ord som betyr det samme, men staves eller bøyes forskjellig – gule
 • ord som ikke finnes på morsmålet – røde (men ikke de engelske da)
 • ord vi har på norsk, men som betyr noe annet hos oss – blåe
 • Ord du ikke forstår – tjukk skrift

Mit navn er Anna Juul. "Hvad er dit Clame to fame, Anna Juul" spørger du måske, mens du ser denne her video under dit munnbind. Svaret er ikke riktigt noget, udover det faktum at jeg er skizofren, hvilket er sådan lidt trist, men samtidig: "Work what you've got. Hvis du under lockdown har lært at bake perfekte kanelsnurrer eller har gennemført Red Dead Redemption et par gange, tabt dig eller er kommet i bedre form, eller lært at lave mad: Super fedt. Deiligt for dig. Det synes jeg virkelig er flot. Hvis du har gjort intet av ovenstående, eller noget som helst andet for den sags skyld, så er vi i samme båd. Da jeg gik ind i lockdown nr. 1, tænkte jeg "jeg skal tabe mig, jeg skal komme i bedre form, jeg skal skrive min næste bog. Og jeg har gjort nul. Og det er okay. Det standpunkt har jeg i hvert fald valgt at tage. Og at det er rigtig svært på dag 300 at udvise samfundssind, men bare det at man prøver at eksistere, er at udvise samfundssind. Kender du det der med at hele din sociale tilværelse bliver taget fra dig, og du er bare sådan lidt "Okay, super fedt. Det er også meget sjovere at møtes med folk til et glas vin på Zoom"

Gå sammen i grupper og diskuter:

 • Hvor mange av orda markerte dere med tykk skrift?
 • Hvor stor del av teksten ble rød og blå? Vil dere si at ordforrådet er veldig likt eller ulikt på dansk og norsk?
 • Prøv å lese teksten høyt for hverandre på dansk. Hvordan lykkes dere nå?
 • Konkluder: Hvordan er forståelsen av dansk tale og dansk skrift i gruppa?

Del 3: De gule orda

Vi skal se nærmere på de gule orda i teksten. Kan de fortelle oss noe om forskjeller mellom norsk og dansk? Målet her er å bruke fagbegreper for å forklare hva som skiller de to nabospråka.

Sitt i grupper og diskuter hvilke av de gule orda dere har fargelagt fordi de passer inn i en av kategoriene under:

 • enkel og dobbel konsonant (bokmål: hull, dansk: hul)
 • ld for ll (bokmål: ball, dansk: bold)
 • bløt konsonant (bokmål: løpe, dansk: løbe)
 • dobbel bestemmelse på substantiv (bokmål : den lille mannen, dansk: den lille mand)

Del 4

A)

Se videoen en gang til. Nå skal du legge merke til hvordan Anna Juul sier orda under. Du skal skrive ned uttalen hennes. (Eksempel: Ordet "koge" uttaler hun "kåo".)

 • bage
 • noget
 • mad
 • båd
 • bog
 • tage

B)

Sammenlign lydskrifta deres i grupper. Forklar deretter med egne ord hva dere mener er forskjellen på norsk og dansk uttale i disse orda.

Hva heter fenomenet med et fagbegrep?

Konsonantsvekking: Når det kan vere vanskeleg å forstå dansk for eit uøvd øyre, så heng det saman med det som vert kalla konsonantsvekking og vokalsvekking. Det siste betyr at vokalar i slutten av eit ord vert vekke eller får sterkt redusert uttale. Eitt døme er verbet koge (koke), der -e til slutt ikkje høyrest. Verbet vert uttalt som /kåu/. (Breivik, 2015)

Del 5: Andre særpreg ved dansk

Se videoen under om særpreg ved dansk. Lag ei liste over hva som er viktige forskjeller mellom norsk og dansk.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 10.02.2021

Læringsressurser

Norrønt, svensk, dansk og norsk