Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kva hugsar du frå e-forelesinga om pronomen?

No skal du sjekke kva du hugsar frå e-forelesinga om pronomen. Sit gjerne saman i par og gjer øvingane.

Øving 1

Sit gjerne saman i par og hjelp kvarandre med denne oppgåva. De får sjå fire setningar. Ei av dei fire setningane har feil pronomenbruk. Avgjer kva for setning som er feil, og forklar kva feilen består i.

Øving 2

Kva pronomen passar?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 19.05.2019

Læringsressurser

Nynorskkurs