Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Læringsmål

CC BY-SA

Når du har lært deg reglane og gjort alle øvingane i denne læringsstiene, skal du

  • vite kva eit svakt verb er
  • kjenne reglane for bøying av svake verb
  • kunne bruke rett form av dei svake verba i ein tekst