Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bruk de retoriske stilidealene i presentasjon og tale

Vil du bli en bedre taler? Vil du bli bedre til å presentere og framføre? Da kan du øve på retorikkens fem stilidealer.

Oppgave

Nå skal dere øve på framføring i grupper ved hjelp av det som i retorikken kalles stilidealer.

Del 1: Forberedelse – hva er stilidealer?

De retoriske stilidealene handler om hvordan du bruker språket for at innholdet ditt skal nå fram til publikum på best mulig måte. Idealene består av fem punkter som beskriver hva en god retoriker alltid bør prøve å oppnå:

 1. Bruk korrekt språk

 2. Bruk klart språk

 3. Tilpass språket til situasjonen

 4. "Pynt" språket

 5. Vær kortfatta

Oppgave

 1. Les om de retoriske stilidealene.

 2. Etter at dere har lest, fordel de fem punkta mellom dere på gruppa. Gjenfortell etter tur hva de fem stilidealene går ut på.

 3. Gå sammen om å finne eksempler på god og dårlig oppnåelse av de forskjellige stilidealene.

Del 2: Å skape tekstene

Nå skal dere lage manus til ei rekke korte presentasjoner eller taler. Velg minst tre temaer eller vinklinger fra lista nedenfor og lag to versjoner til hvert av temaene dere valgte. Presentasjonene/talene bør vare mellom 30 og 60 sekunder.

Viktig: I hver versjon skal dere prøve å oppnå 4 av de 5 stilidealene. Det siste idealet skal dere bryte med vilje. Varier hvilket ideal dere bryter:

 • Hva er subjekt og verbal?

 • Hvem var Henrik Wergeland?

 • Hva var barokken?

 • Hva kjennetegner en ættesaga?

 • Sangtekster er også god lyrikk.

 • Hva er forskjellen på ei besjeling og en personifikasjon?

 • Hvorfor bør alle tekster ha ei innledning og ei avslutning?

 • Hva kjennetegner ei novelle?

 • Hva er språkstyring?

 • Hva er forskjellen på moderat og radikalt bokmål?

 • Derfor er den lokale dialekten vår viktig å ta vare på!

 • Engelsk eller norsk – hva er viktigst?

Del 3: Gjennomføring

Nå skal dere gå sammen med en eller to andre grupper og framføre presentasjonene eller talene dere har laga.

Gjennomfør presentasjonene slik:

 1. Gruppa starter presentasjonene sine – én versjon av gangen.

 2. De som lytter, skal hver for seg skrive ned hvilket stilideal de mener gruppa brøyt med.

 3. Sammenlikn med hva de andre skrev.

  • Hadde dere rett?

  • Diskuter forskjellige svar

Del 4: Evaluering

 1. Var det noen av stilidealene dere opplevde som viktigere enn andre? Begrunn svaret.

 2. Var det noen av stilidealene dere syntes var vanskeligere å oppnå enn andre? Begrunn svaret.

 3. Noter tre konkrete ting du lærte, og som du kan ta med deg når du skal holde presentasjoner eller muntlige innlegg.

 4. Sammenlikn punkta i klassen. Er det noe som går igjen?


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Christian Lund.
Sist faglig oppdatert 14.05.2021

Læringsressurser

Retorikk i bruk