Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Er det så farlig om ord forsvinner?

Gamle ord forsvinner, og nye ord dukker opp. Men hva kan vi miste når ord forsvinner?

Oppgave 1

Del 1: Kan du noen "sjeldne" ord?

 1. Kjenner du noen gamle ord og begreper som svært få på din alder bruker? Test disse på dine medelever. Forstår de hva de betyr?

 2. Hvilken kunnskap har du – som kan dette ordet/begrepet – som de andre mangler?

 3. Hvor mange begreper knytta til begrepet "snø" kan klassen til sammen? Samarbeid på tavla eller i et delt dokument.

Del 2: Hva forsvinner når ord dør ut?

Forskere ved Samisk Høgskole har kartlagt kompetansen som urfolk har om snø. Ifølge artikkelen Reineierne bruker 300 ord for snø (nrk.no) har samene mer enn 1000 ord som beskriver rein og reindrift, og mer enn 300 ord som beskriver snøen detaljert.

Les artikkelen og svar på spørsmålene:

 1. Hvorfor tror forskerne at mange av disse orda vil forsvinne?

 2. Hvilke konsekvenser mener forskerne det kan få?

Del 3: Utvid ordforrådet ditt!

Klarer du å konkurrere med samisk? På nettsiden til Samisk videregående skole Karasjok får du lista opp noen samiske begrep og hva de betyr på norsk.

 1. Hvor mange av disse begrepene kjenner du den norske varianten av?

 2. Hvilke av de samiske begrepene hadde det vært nyttig å finne et norsk ord for? Kom med forslag!

Del 4: Bruk det du har lært

Skriv en kort tale der du argumenterer for et ord du er veldig glad i, og som du syns er viktig at vi beholder i det norske språket.

Oppgave 2

Klassediskusjon: Er det så farlig om ord forsvinner?

Les artikkelen Ord som kommer, ord som går (dagsavisen.no). Der hevdes det at norsk språk har mer enn 30 ganger så mange ord som vi trenger for å gjøre oss forstått.

 1. Hvilke ord er dere spesielt glad i? Hvilke ord er dere ikke så glad i? Skriv opp på tavla og diskuter hvorfor akkurat disse orda er valgt.

 2. Språkforsker Ruth Vatvedt Fjeld har satt opp noen kategorier og eksempler på ord som antakelig vil forsvinne. Bruker dere noen av disse orda? I så fall hvilke?

 3. Hvilke ord bør vi beholde? Velg ut ett eller flere av de "trua" orda som nevnes i artikkelen som dere mener bør beholdes. Begrunn hvorfor. Hva kan dere gjøre for at orda ikke forsvinner?

 4. Hvilke fordeler gir det å ha flere ord i et språk enn vi egentlig trenger?

 5. Til slutt: Er det så farlig om ord forsvinner?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 02.06.2021

Læringsressurser

Retorikk i bruk