Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv en analyse av Northugs unnskyldning

Petter Northug sitter ved et bord fullt av mikrofoner. Han ser alvorlig ut. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Før skrivinga

Når du skal skrive analyser, er det en fordel å diskutere oppgava og teksten du skal skrive med andre på forhånd. Da får du flere ideer og momenter å skrive om. Derfor bør du gjøre oppgave 1 i den relaterte artikkelen under før du skriver.

Relatert innhold

Oppgave 1. Skriv fem avsnitt

Nå skal du øve deg på å skrive fem avsnitt i en retorisk analyse. Teksten du skal analysere, er Petter Northugs unnskyldning på Instagramprofilen sin etter at han ble tatt for råkjøring sommeren 2020.

Petter Northug på sin Instagramprofil 14. august, 2020:

Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.

Du skal skrive

  1. ett avsnitt der du greier ut om den retoriske situasjonen
  2. ett avsnitt om innledende og avleda etos
  3. ett avsnitt om hvordan Northug bruker logos
  4. ett avsnitt om hvordan Northug appellerer til patos
  5. ett avsnitt om hvordan etosargumenter blir brukt i teksten

Tips:

  1. Bruk gjerne modellteksten under som inspirasjon. Modellteksten er en analyse av Gretha Thunbergs tale under en klimakonferanse før FN-toppmøtet i New York.
  2. Mange syns gode formuleringer og struktur er vanskelig. Da er det lov å kopiere fra modelltekster.
  3. Gode formuleringer finner du også i de to relaterte artiklene nederst på sida.

Modelltekst: Avsnitt om Gretha Thunbergs FN-tale

Legg merke til

Når vi skal vurdere den retoriske situasjonen i Thunbergs tale, må vi først se på det påtrengende problemet, altså det som utløser talen. I dette tilfellet er det uten tvil klimakrisa som er bakteppet for hele talen. Men mer konkret er det verdensledernes manglende innsats for å løse denne, som Thunberg adresserer i talen. Det retoriske publikummet er først og fremst verdenslederne som var samla på klimakonferansen i New York, men Thunberg vet jo godt at møtet blir filma, og at hele verden kan se talen hennes. Imidlertid viser både form og innhold i talen at hun henvender seg direkte til verdens mektigste politikere. De tvingende omstendighetene er de mulighetene og begrensningene Thunberg må ta hensyn til. Muligheten hennes her er å påvirke verdenslederne til å tenke annerledes, mens begrensningene er at hun ikke har reell makt i form av å kunne delta eller stemme på det kommende toppmøtet.

Avsnittet om den retoriske situasjonen ser på hvordan taleren forholder seg til det påtrengende problemet, det retoriske publikummet og de tvingende omstendighetene.

Thunberg har en tendens til å splitte befolkninga. Mange vil mene hun har sterkt innledende etos fordi hun har viet livet sitt til å kjempe for miljøet. Andre igjen kritiserer henne og mener hun farer med dommedagsprofetier. Hennes innledende etos er altså ikke entydig. En kan nok tenke seg at befolkninga vil være like splitta om Thunbergs avleda etos etter talen, som de var før. Folk som ser på henne som ei heltinne, kan mene at framtoninga og ordbruken viser ektefølt engasjement. Kritikerne hennes vil få vann på mølla og mene at hun ble altfor følelseslada og lot seg rive med.

Et avsnitt om innledende og avleda etos.
Husk at det kan være uenighet om den innledende etosen til en person.

Talen er i stor grad patosprega. "Hvordan våger dere?", sier Thunberg og er direkte i kritikken mot lederne som skal ta beslutninger. Hun bruker sterke ord om hva konsekvensene av klimakrisa blir for mange unge: "Dere har stjålet min barndom og mine drømmer med tomme ord". Her setter hun barnets uskyld opp mot ledernes råskap ved å bruke orda "barndom" og "drømmer" som representanter for det uskyldige, mens "stjålet" og "tomme ord" viser toppledernes oppførsel. Talens patos blir understreka av framføringa: Thunberg virker både knust og rasende, noe som understrekes av et aggressivt kroppsspråk.

Legg merke til at avsnittet bruker sitater fra talen som bevis. I tillegg viser teksten hvilken funksjon ordvalget i talen har.

Også etosargumentasjon blir brukt i talen. Thunberg framstår som en som viser engasjement og bryr seg om andre. Hun sier at "hun er en av de heldige" og viser slik at engasjementet hennes går lenger enn til henne selv. Vi kan også si at det blir brukt etosargumentasjon når hun gjentar at "vi vil holde øye med dere" og "vi vil ikke la dere slippe unna". Slik framstår hun som en vi kan stole på i miljøkampen, en som ikke vil gi seg – selv ikke for ei overmakt som verdens statsministre og presidenter.

I tillegg til innledende og avleda etos ser analysen på hvordan det blir brukt etosargumentasjon i selve teksten.

Tekstens logos viser seg ved at Thunberg viser til fakta som FN selv har pekt på: "Vi ser begynnelsen på en masseutryddelse", sier hun. Videre peker hun på forskning og tall. Hun viser kunnskap om situasjonen ved å peke på både "vippepunkter" og "tilbakekoblingseffekter". Slik viser Thunberg at hun ikke bare er en følelseslada ungdom, men også har gode kunnskaper om situasjonen. Disse faktaene bidrar til å styrke hennes endelige etos.

Når du skal skrive om logos, skal du se på hvilke fakta- og saksopplysninger som kommer til syne i teksten. Ofte blir disse brukt for å styrke egen etos. Kunnskap er makt!

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 18.12.2020

Læringsressurser

Retorisk analyse