Hopp til innhold

Verktøy og mal

Sjekkliste: Vurder argumentene

Denne tabellen kan hjelpe deg med arbeidet når du skal undersøke argumenter.

Bruk disse sjekkpunkta når du skal undersøke og vurdere argumentene i en diskusjon eller i en tekst. Word-versjonen finner du nederst på sida. Den kan du laste ned og jobbe i selv.

SJekkpunkter for å vurdere argument

Hva skal du se etter?

Hva betyr det?

Hvordan kan du vurdere det?

Er argumentet holdbart?

Er faktagrunnlaget riktig?


Er innholdet i argumentet sannsynlig?

Vurder om tall og andre faktaopplysninger som argumentet bygger på, stemmer.

Se også etter overdrivelser og generaliseringer som forenkler og setter ting på spissen.

Der du ikke kan sjekke rene fakta, må du vurdere om sammenhenger som argumentet baserer seg på, virker sannsynlige.

Er argumentet relevant?

Har det med saken å gjøre?

Vurder om argumentet egentlig handler om noe annet enn saken som diskuteres.

Vurder om sammenligninger med andre situasjoner eller saker er rimelige

Prøver argumentet å avspore diskusjonen, ved å fremstille en annen problemstilling som viktigere?

Er argumentet sterkt nok?

Fins det sterkere motargumenter?

Vurder hva som skal til for å motbevise argumentet.

Er det brukt mye skjult eller indirekte argumentasjon?

Bruker argumentet følelser for å overbevise i stedet for å basere seg på fakta?

Se etter pluss- og minusord. Dette er ord som gir positive eller negative assosiasjoner, og som dermed påvirker oss uten at vi merker det.

Undersøk også bruk av ironi og sarkasme.

Spiller argumentet på frykt eller andre følelser som kan få oss til å reagere sterkt?

Er det brukt personangrep eller stråmannsargumentasjon?

Handler argumentet om å snakke nedsettende om motstanderen?


Angriper argumentet synspunkter som motstanderen ikke har?

Vurder om argumentet kun handler om motstanderen og ikke gir nye saksopplysninger.

Vurder om motstanderen faktisk har de synspunktene eller egenskapene som argumentet angriper.

Tabellen ligger også som Word-fil her, slik at du enkelt kan legge inn egne notater.

Filer

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 19.03.2020

Læringsressurser

Retorisk analyse