Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bonderomantikk i "Luren" og i en reklamefilm

Bonden har vært og er viktig for norsk matproduksjon, og hen er også en viktig kulturbærer. Hvilke bilder har vi av bonden? Analyser en reklamefilm for norsk svineproduksjon og vurder om bildet av bonden har endret seg siden 1800-tallet.
Griser i ei blomstereng. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Del 1

  1. Hvilke assosiasjoner har du til "den norske bonden"?

  2. Novella "Luren" (1819) av Maurits Hansen skildrer en norsk bonde. Hvilke egenskaper har han? Ligner bildet Hansen skaper på assosiasjonene du hadde fra før?

Del 2: analyse

Se reklamefilmen GRIS! (youtube.com) og skriv en retorisk analyse av den.

Noen hjelpespørsmål til analysen (se også lenker nederst på sida).

  1. Hvem er avsenderen? Undersøk hvem som står bak "MatPrat".

  2. Hva er den retoriske situasjonen?

  3. Hvilke retoriske grep bruker avsenderen for å overbevise oss? Se spesielt på hvordan bonden beskrives.

  4. Sammenlign bøndene i filmen med det du svarte under del 1. Bekrefter filmen forestillingene dine? Ligner de på bonden i "Luren"?

Del 3: Kritisk tilnærming til tekst

Reklamefilmen viser et utvalg bønder som driver med grisehold. Gir dette et realistisk bilde av griseindustrien i Norge?

  1. Gjør et nettsøk på temaet og velg deg ut minst én tekst med positiv eller nøytral vinkling, og én tekst som er kritisk til griseindustrien.

  2. Vær kritisk til treffa du får: Hvem er avsendere? Hvilke interesser har de for enten å forsvare industrien eller angripe den?

  3. På hvilken måte påvirker disse tekstene bildet ditt av bønder og norsk landbruk?

  4. Hva er det "korrekte" bildet av bonden i dag? Det idylliske bildet som skapes i reklamefilmen, og skrekkbildene fra griseindustrien ligger langt fra hverandre. I mellom der finnes det utallige måter å drive gårdsdrift på, og bønder er like ulike som oss andre. Hva kan du finne ut om norske bønder og landbruk i Norge i dag?

Oppgave 2

Skriv et essay om den norske bonden før og nå. Bruk gjerne tekstene fra oppgave 1 som inspirasjon.

Relatert innhold

Den retoriske situasjonen er helt avgjørende for den retoriske tekstens innhold og hvordan den blir mottatt. Hva består den retoriske situasjonen av?

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 08.06.2021

Læringsressurser

Vær kritisk!