Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skam og ære før og nå

"Helvete er de andre", skrev filosofen Jean-Paul Sartre. Sofia Srour bruker sitatet for å vise at hun er i ferd med å frigjøre seg fra skam. Også sagahelten Gunnlaug Ormstunge vil frigjøre seg. Hvilket syn viser de to tekstene, som er skrevet med 1000 års mellomrom, på skam og ære?

Del A

Se videoen der elever på Elvebakken videregående snakker om "skam" og "ære". Sitt i grupper og diskuter:

 • Oppsummer synspunkta til elevene som kommer fram: Hva legger de i begrepene "skam" og "ære"?
 • Elevene snakker mye om skam og ære i religion, blant annet i islam og kristendommen. Men hva vil dere si fører til "skam", og hva fører til "ære" i det norske, samfunnet i dag?

Del B: Skam og ære i Skamløs

Relatert innhold

1. Undersøk

I utdraget fra Skamløs forteller Sofia om livet sitt. Fortellingen handler i stor grad om hvordan hun ser seg selv gjennom andres øyne. Les gjennom teksten og marker setninger eller passasjer som du syns handler om

 • Sofias følelse av skam
 • ære
 • individualisme

2. Diskuter

Diskuter spørsmåla/påstandene under med en eller flere i klassen. I diskusjonen skal dere bruke sitater fra teksten for å begrunne det dere sier:

 • Hva/hvem har gitt, eller gir, Sofia følelsen av skam?
 • Hvordan henger ære og skam sammen for Sofia?
 • Hvilket syn har Sofia på individualisme?
 • De problemene Sofia møter, kommer bare av at hun er muslim.
 • De problemene Sofia møter, kommer bare av at hun er kvinne.

3. Skriv

Du har nå undersøkt synet på skam, ære og individualisme i en tekst skrevet av ei norsk, muslimsk jente fra 2000-tallet. Skriv ett eller to avsnitt der du diskuterer påstanden under:

 • Utdraget fra Skamløs viser et syn på skam, ære og individualisme som er typisk for vår tid.

Du skal bruke sitater fra teksten når du diskuterer påstanden.

Spørsmål å tenke over i diskusjonen
 • Er problemene Sofia møter i oppveksten bare aktuelle for muslimske jenter?
 • Det motsatte av individualisme er kollektivisme. Finn ut hva det betyr. Har samfunnet vårt individualistiske eller kollektivistiske idealer i dag, mener du?

Del C: Skam og ære i Gunnlaug Ormstunge

De norrøne sagaene handler også om skam og ære. Mennesket var født med en viss ære i kraft av familien sin eller ætta si. Men aktive handlinger kunne både øke og svekke individets ære. Og økte du egen ære, fikk også familien din ære.

1. Utforsk teksten

Relatert innhold

Sagaen om Gunnlaug er ei kjærlighetshistorie, et trekantdrama der to unge menn, Gunnlaug og Ravn, slåss om den samme jenta, Helga den fagre.

Les historien om Helga og Gunnlaug, til og med kapittel 8, i Gunnlaug Ormstunge saga.

 1. Marker sitater der du synes skam og ære er viktige motiv.
 2. Lag en oversikt som viser hva du mener gir kvinnen (Helga) og mannen (Gunnlaug) ære i historien.

2. Diskuter

 1. Sammenlign med andre i klassen: Har dere lagt merke til det samme?
 2. Skriv ned minst to momenter dere har lagt merke til som gir Gunnlaug og Helga ære. Begrunn med sitater.
 3. Mener dere at teksten viser forskjeller i hvordan menn og kvinner skulle oppføre seg i norrøn tid? Begrunn ved å vise til teksteksempler.

Del D: Skam og ære før og nå

Hvilke likheter og forskjeller finner dere i synet på skam og ære i de to tekstene? Lag en oversikt der dere peker på begge deler. Hvert moment skal begrunnes med et sitat fra tekstene.

Litt hjelp på veien?
 • Hvilken rolle spiller familie i de to tekstene?
 • Hvilken kontroll har Helga over sin egen skjebne sammenlignet med Sofia? Her kan du se på hvilke valg Sofia gjør i løpet av teksten. Hvem gjør valga for Helga?
 • Hvilken rolle spiller utseendet i de tre tekstene?

Del E: Skriv om skam og ære før og nå

Nå skal du øve deg på å skrive et avsnitt der du sammenligner skam- og æresbegrepet i to tekster. Presentasjonen under tar deg gjennom skriveprosessen steg for steg.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 14.09.2020

Læringsressurser

Kjønnsroller i tekster